• virtual_user má oprávnění vytvářet
  • @Celostatni forum má oprávnění upravovat
  • @ALL má oprávnění číst
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Úhrada nákladů na právní služby, sepsání žaloby, zastupování u soudu

projekt:
stop_ucelovym_zmenam_uzemniho_planu_mesta_brna
řešitel:
jindrich_bartek
kontrolor:
Mgr. Jiří Ulip
příslušný orgán:
Životní prostředí
zahájení:
2014-09-01
ukončení:
2015-02-28
minimum prostředků:
4200 Kč
maximum prostředků:
45 000 Kč
kolo:
Druhé kolo participativního rozpočtování 2014
výše prostředků:
8000.00
obrázek:
obrázek: amazon_1_verejne-projednani-5-1024x685.jpg
smlouva:
http://pirat.ly/fk82v
sp.značka:
PaRo 09/II/2014
stav:

Veřejně prospěšný účel projektu

Územní plán je koncepčním dokumentem. Došlo však k jeho účelové změně, a to na základě lobbyingu primátora města Brna Romana Onderky a soukromé společnosti CTP Invest, kteří vyvolali změnu usnesení vlády tak, aby mohla proběhnout změna Územního plánu města Brna. Jedná se o změnu podmínek využití Brněnské průmyslové zóny – Černovická terasa, která vznikla vládním usnesením, a ve které nesměly být umístěny záměry zpracování surovin, těžké strojírenství, chemickou výrobu, textilní výrobu, obchod, skladování a distribuci i z toho důvodu, že se v těsném sousedství nachází bytové a rodinné domy. Díky výše uvedeného lobbyingu nyní může vyrůst v průmyslové zóně logistické centrum s tím, že okolní dopravní infrastruktura na tuto účelovou změnu není připravena. Změna územního plánu tak vede k dalšímu zatížení území nákladní dopravou a ke zhoršení kvality ovzduší a hluku.

Podmínky řešení projektu

Věcné podmínky

K projektu nebude třeba kupovat žádné věci. Náklady půjdou vyloženě na úhradu služeb - na právní služby vázané smlouvou partnerské organizace.

Časové podmínky

První úsek bude čítat právní analýzu a sepsání žaloby. Předpokládaná doba podání žaloby bude září 2014. Druhý úsek bude čítat náklady na podání žaloby (správní poplatek). Třetí úsek pak na právní zastupování v průběhu soudního sporu. Právní služby jsou pak fakturovány vždy ke každému měsíci, ve kterém bylo právní služby využito.

Osobní podmínky

Čisté Tuřany, občanské sdružení jsou subjektem, který může Územní plán města Brna žalovat z toho důvodu, že podali námitky zástupce veřejnosti, že mají v městě Brně sídlo a jejich členové mohou být záměrem dotčeni. Dále toto sdružení hledá pro žalobu FO, které jsou současně vlastníky nemovitostí, kteří by se k žalobě připojili. Spolek Čisté Tuřany již na žalobu sehnal 45 000 Kč (část od Nadace Via a část od individuálních dárců). Čisté Tuřany nemají žádného zaměstnance, veškerá jejich činnost probíhá na dobrovolné bázi. Finance na projekt mají posloužit jako podpora tohoto sdružení – kofinancování právních služeb a nákladů na soudní výlohy. Mezi Piráty a Čistými Tuřanami bude uzavřena smlouva.

Finanční podmínky

Orientační rozpočet: Právní analýza, sepsání žaloby, podání žaloby, právní zastupování u soudu – celkem cca 90 000 Kč. Výše odměny pro řešitele 0,- Kč (dobrovolná práce).

Výsledek projektu

Výsledkem projektu bude sepsaná a podaná žaloba. Další část financí půjde do právního zastupování žalobce. Délka trvání soudního procesu je odhadnuta na 4 – 5 měsíců. Dalším výsledkem projektu tam bude nezávislé rozhodnutí soudu. Způsob zveřejnění výsledku projektu bude přes stránky (web, facebook) partnera – Čistých Tuřan, vydávání společných tiskových zpráv (o podání žaloby, o průběhu soudního procesu, o výsledku soudního sporu). Téma územního plánu a výstavby logistického centra na Brněnské průmyslové zóně – Černovická terasa je mediálně vděčné a bude odvysíláno v říjnu například v pořadu Nedej se.

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.