• @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • virtual_user má oprávnění vytvářet
  • @ALL má oprávnění číst

Bc. Jindřich Bartek

obm_0601_me_cropped.jpg

Jindřich Bartek se narodil r. 1985 ve východočeském městečku Opočno. I přesto, že má moravské kořeny a většinu života pak strávil na jižní Moravě. Tam také vystudoval Fakultu Informatiky na Masarykově univerzitě, kde získal titul bakalář v oboru aplikovaná informatika.

Jindřich Bartek vyznává svobodu a zejména svobodu realizace jako jednu z nejvyšších hodnot v našich životech. Tvrdí, že jen skrze svobodně prožitou zkušenost může člověk získat nejcennější poznání. Je nadšenec technologického pokroku a inovací, sleduje jejich tempo, dopady, a budoucí hranice udržitelnosti.

V roce 2012 se po několikaletém sledování neutěšené domácí i zahraniční politické situace negativně ovlivňující celou společnost začal setkávat s názory České Pirátské strany. Po seznámení s jejími názory od důrazu na svobodu, striktně transparentní státní sféru, soukromí jednotlivců, prvků polopřímé demokracie až po sdílení informací, maximální participaci občanů a reformu finančního systému se rozhodl vstoupit jako člen, ochotný pomoci těmto idejím.

„Když něco můžeš změnit, tak musíš!“ Jindřich Bartek

Jindřich Bartek kromě změny politickou cestou vyznává také proces změny aktivistickou a filantropickou cestou. Aktuálně zastává místopředsednictví krajského jihomoravského sdružení Pirátů, což chápe jako aktivisticko-politicko-manažerskou seberealizaci ve volném čase.

Kontakt zde.

© Piráti, 2017. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.