• @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • virtual_user má oprávnění vytvářet
  • @ALL má oprávnění číst
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Bc. Jindřich Bartek

Jindřich Bartek se narodil r. 1985. V Brně vystudoval Fakultu Informatiky na Masarykově univerzitě, kde získal titul bakalář v oboru aplikovaná informatika.

Jindřich Bartek vyznává svobodu a zejména svobodu realizace jako jednu z nejvyšších hodnot v našich životech. Tvrdí, že jen skrze svobodně prožitou zkušenost může člověk získat nejcennější poznání. Je nadšenec technologického pokroku a inovací, sleduje jejich tempo, dopady, a budoucí hranice udržitelnosti.

V roce 2012 se po několikaletém sledování neutěšené domácí i zahraniční politické situace negativně ovlivňující celou společnost začal setkávat s názory České Pirátské strany. Po seznámení s jejími názory od důrazu na svobodu, striktně transparentní státní sféru, soukromí jednotlivců, prvků polopřímé demokracie až po sdílení informací, maximální participaci občanů a reformu finančního systému se rozhodl vstoupit jako člen, ochotný pomoci těmto idejím.

Kontakt zde.

© Piráti, 2018. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.