• virtual_user má oprávnění vytvářet
  • @Celostatni forum má oprávnění upravovat
  • @ALL má oprávnění číst
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Překlad stránky pirati.cz do anglického jazyka

projekt:
Překlad stránky pirati.cz do anglického jazyka
řešitel:
Ing. Bc. Aleš Sůra
kontrolor:
Adam Zábranský
příslušný orgán:
Zahraniční odbor
zahájení:
2015-05-05
ukončení:
2015-10-05
minimum prostředků:
8000
maximum prostředků:
50000
kolo:
První kolo participativního rozpočtování 2015
výše prostředků:
9400.00
rozpočtová položka:
Překlad pirati.cz do EN
smlouva:
http://pirat.ly/g7bwp
sp.značka:
PaRo 011/2015
stav:

Veřejně prospěšný účel projektu

Rád bych navrhl překlad našeho webu (pirati.cz) do angličtiny. Vzhledem k tomu, že Piráti jsou mezinárodní stranou, tak mi tohle přijde jako závažný nedostatek. Použití pouze českého jazyka omezuje komunikaci strany pouze na česky mluvící veřejnost. Překlad do anglického jazyka by umožnilo komunikaci do zahraničí s mnohem širším záběrem.

Podmínky řešení projektu

Věcné podmínky

Pro vyřešení projektu bude zapotřebí součinnost TO. Je třeba modifikovat web, aby se zobrazovala s českým jazykem zobrazovala i anglická jazyková mutace. Také je nutné implementoval přehled nepřeložených stránek, který umožní překlad dobrovolníkům, ale také následovnou kontrolu překladů.

Časové podmínky

Předběžně to vidím na 5 měsíců v závislosti na rozsahu překladu (tj. získaných prostředcích) a míře spolupráce dobrovolníků. Překládat se bude v následujícím pořadí priorit: a) úvodní stránka a stránky vedoucí k následujícím položkám b) program c) kontaktni udaje d) organizace e) popř. další dle dohody

Osobní podmínky

Radka Vitkova přislíbila udělat překlad (viz. vlákno https://forum.pirati.cz/vnitrostranicka-diskuse-f75/participativni-rozpocet-preklad-pirati-cz-do-en-t28733.html#p389594). Počítám, že se najdou dobrovolníci, kteří zkontrolují překlad i dobrovolníci z řad TO, kteří pomohou s úpravou stránek.

Finanční podmínky

Pirátský program má aktuálně necelých 45 normostran textu. Ceny překladů se pohybují mezi 200 a 750 Kč za stránku. Řešitel nic nechce. Radka je ochotna smlouvat o ceně v závislosti na rozsahu překladu. Bude uděláno srovnání nabídky a pozice překladatele může být sdílena (nebo přenesena) v případnější srovnatelné (výhodnější) nabídky. V případě získání vyšší finanční podpory a totální zaneprázdněnosti TO je možné finanční prostředky částečně využít i k modifikaci stránek (viz. věcné podmínky).

Výsledek projektu

Výsledkem by měla být anglická jazyková mutace stránky pirati.cz, tak aby šlo jednoduše přepínat mezi anglickým a českým jazykem (částečně již implementováno). Úprava stránek by též měla umožnit další překlad dobrovolníky, následovnou kontrolu překladu a zobrazení nepřeložených stránek pro snažší orientaci dobrovolníků.

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.