• virtual_user má oprávnění vytvářet
  • @Celostatni forum má oprávnění upravovat
  • @ALL má oprávnění číst
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat

Podpora občanské společnosti a zvýšení volební účasti formou natočení a sdílení apelujícího videoklipu, který má za cíl vzbudit zejména v mladých lidech pocit sounáležitosti s obcí či městem, ve kterém žijí.

projekt:
Podpora občanské společnosti formou videoklipu – pilotní projekt Karviná
řešitel:
Bc. Michal Gill
kontrolor:
Michal Klus
příslušný orgán:
Mediální odbor
zahájení:
2014-08-15
ukončení:
2014-09-15
minimum prostředků:
15 000 Kč
maximum prostředků:
20 000 Kč
kolo:
Druhé kolo participativního rozpočtování 2014
výše prostředků:
0.00
obrázek:
obrázek: recording.jpg
smlouva:
http://NE
sp.značka:
nepřiděleno
stav:

Veřejně prospěšný účel projektu

Mnoho obyvatel České republiky nemá své kořeny v obcích či městech, kde v současnosti bydlí. Povětšinou se sem přestěhovali za prací. To však u nich přetrvává, nepěstují si emoční vazbu na místo, kde žijí. Smyslem projektu by proto bylo probudit zájem o získání citové vazby a občanské angažovanosti formou sdílení videoklipu emotivně vypjaté skladby, a sice cover verze známé písně Petra Nagyho „Poďme sa zachrániť“ s upraveným českým textem.

Pilotním projektem by byla Karviná, která je v České republice městem se snad největším podílem přistěhovalců, kteří nemají zájem o veřejné dění, což se negativně odráží na volební účasti v komunálních volbách – pouhých 32 procent. Hudba spojuje, o to více to pak platí u známých skladeb v nových moderních úpravách.

Refrén by tedy zněl: Pojďme ji zachránit naši chorou Karvinou, nevysyp si z dlaní vlastní svět, pojďme ji zachránit, raděj‘ nikdy, když ne hned, město stačí lepší vymyslet. Demosnímek si je možné poslechnout na http://pirati.animal-farm.cz/pojdme_voc.mp3.

Navazující projekty by spočívaly v nazpívání nových vokálů s textem upraveným s ohledem na podmínky dalších konkrétních obcí a měst s podobným osudem, jako má Karviná.

Příklad: Pojďme jej zachránit naše nemocné Kladno, nevysyp si z dlaní vlastní svět, pojďme jej zachránit, raděj' nikdy, když ne hned, město stačí lepší vymyslet.

Video by bylo kombinací záznamů z nahrávání s důrazem na soudružnost zúčastněných muzikantů a hesel, apelujících na vznik emočních vazeb s Karvinou a zapojení se do veřejného života.

Podmínky řešení projektu

Věcné podmínky

K nahrání skladby a videa je zapotřebí:

a) pronájem nahrávacího studia se zvukařem GM Jablunkov – nahrávání, mix, mastering

b) zaplacení honorářů a nákladů pro zúčastněné hudebníky

> hudební základ: bicí Martin Škaroupka (Cradle of Filth, Masterplan, Titanic), baskytara Kamil Kottek (Ador Dorath), kytara Jiří Tomíček (Galactic Industry), klávesy Martin Roženek (Ador Dorath)

> zpěvy verze Karviná: Roman Izaiáš (Doga), Tomáš Hlavenka (Sakumprásk), Jiří Tomíček (Galactic Industry) – všichni pocházejí z Karviné

c) honorář pro režiséra videoklipu Lukáše Bulavu (tvůrce amatérských videofilmů pod značkou Horrorwatch) – natáčení, střih a finální produkce

Časové podmínky

Celkový čas strávený dobrovolnickou prací odhadem 14 dní

Osobní podmínky

Jiří Tomíček – dobrovolnicky zpracoval demosnímek, stejně tak se bez nároku na honorář bude věnovat hudebnímu producentství celého projektu

Lukáš Hefner – zajistí maximální sdílení videa na internetu

Finanční podmínky

a) pronájem nahrávacího studia se zvukařem GM Jablunkov – nahrávání, mix, mastering: 5 000 Kč

b) zaplacení honorářů a nákladů pro zúčastněné hudebníky: 10 000 Kč

> hudební základ: bicí Martin Škaroupka (Cradle of Filth, Masterplan, Titanic), baskytara Kamil Kottek (Ador Dorath), kytara Jiří Tomíček (Galactic Industry), klávesy Martin Roženek (Ador Dorath)

> zpěvy verze Karviná: Roman Izaiáš (Doga), Tomáš Hlavenka (Sakumprásk), Jiří Tomíček (Galactic Industry) – všichni pocházejí z Karviné

c) honorář pro režiséra videoklipu Lukáše Bulavu – natáčení, střih a finální produkce: 5 000 Kč

Výsledek projektu

Výsledkem projektu bude videoklip v majetku Pirátské strany, sdílený přes YouTube, sociální sítě, e-mailem a registrovaný na IMDb. Navíc bude hudební stopa dána volně k dispozici pro nahrání vlastního textu případných dalších zájemců; stejně tak bude samozřejmě copyleftově k dispozici pro lokální úpravy i text písně.

© Piráti, 2018. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.