• virtual_user má oprávnění vytvářet
  • @Celostatni forum má oprávnění upravovat
  • @ALL má oprávnění číst
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Úprava okolí sochy sv. Jana Nepomuckého v obci Prameny

projekt:
parkova_uprava_-_obec_prameny
řešitel:
Ing. Petr Třešňák
kontrolor:
Lukáš Jadlovský
příslušný orgán:
Republikové předsednictvo
zahájení:
2014-10-25
ukončení:
2014-11-29
minimum prostředků:
4200
maximum prostředků:
13500
kolo:
Druhé kolo participativního rozpočtování 2014
výše prostředků:
6600.00
smlouva:
http://www.pirat.ly/4lvj5
sp.značka:
PaRo 06/II/2014
stav:

Veřejně prospěšný účel projektu

Krátce z historie Kamenná socha oblíbeného světce Jana Nepomuckého byla zhotovena na podnět místní zámožné rodiny Kohlů v roce 1855 a umístěna v těsné blízkosti mostu do hustě zastavěné oblasti tehdejšího Sangerbergu. Po roce 1945, odsunu německých obyvatel a vzniku vojenského výcvikového prostoru Prameny nastaly pro sochu ale i pro ostatní památky těžké časy. Kromě mnoha božích muk v polích, dvanácti menších kaplí a velkého množství domů byl zbořen i kostel. Socha sv. Jana Nepomuckého však vše jako zázrakem přežila – z dnes neznámých příčin došlo jen k uražení rukou držících kříž. Socha však nadále stále na svém původním místě, u mostu – avšak již ne mezi domy, ale v pustině zahlcené bolševníky a křovím. V 80. letech pro ni nastal další kritický okamžik. Došlo k autonehodě, kdy nákladní automobil vrazil do sochy takovou silou, že se celá převrátila a skončila bez hlavy na jeho korbě. V obci se však našla skupina nadšenců a ti přišli s myšlenkou – přemístit sochu trochu dál od silnice a mostu, tak, aby byla v bezpečí. Na tomto místě stojí socha s masivním podstavcem dodnes. V roce 2012 provedlo občanské sdružení „Obnova obce Prameny“ celkovou opravu sochy.

Dnes je již památka opět v důstojném stavu, jen její bezprostřední okolí se sochou nijak nekomunikuje a nedává najevo, že se zde nachází významná pátka obce Prameny. Již od dávných časů se u podobných monumentů vysazovali stromy, které tvořily jakési orámování, stín, a vytvářeli i příjemnější prostředí. Rádi bychom tuto tradici obnovili i u naší sochy – a to výsadbou dvou lip srdčitých z boku sochy, ze zadní části by byly vysazeny keře tvořící ucelené pozadí. Ve větší vzdálenosti by byla instalovány jedna lavička.


Pozn. řešitele: Obec Prameny je jednou z nejzadluženějších obcí v ČR, která navíc v letech 2009 až 2012 neměla zastupitelstvo. Z důvodu vysokých dluhů je již veškerý majetek obce v exekuci a nemůže s ním nakládat, což ji značně blokuje v dalším rozvoji - např. není možné žádat oficiální cestou o dotace na infrastrukturu, která tak značně chátrá, památky a další úpravy nevyjímaje. I z těchto důvodů vzniklo os. Obnova obce Prameny, jehož členové dobrovolně pracují na rozvíjení obce. https://www.facebook.com/obnovaobceprameny http://obnovaobceprameny.webnode.cz/obec-prameny-sangerberg/ http://cs.wikipedia.org/wiki/Prameny

Pozn.2 Piráti v této obci dosahují ve volbách stabilně vysokého zisku (PSP2013 - 24%, EU2014 - 30%)

Podmínky řešení projektu

Věcné podmínky

Dobrovolníci, kteří budou provádět práce na projektu budou vybaveni vlastním náčiním. Jak je dále zmíněno v části „Finanční podmínky“, proběhne nákup dřevin (Lípa srdčitá, okrasných keřů), kůlů, juty na obalení kmene a dále lavičky Stipa.

Časové podmínky

Samotná realizace by proběhla v průběhu listopadu letošního roku.

Osobní podmínky

Veškeré práce provedou dobrovolníci ve svém volném čase. Dále bude snaha o maximální možné zapojení občanů obce Prameny.

Následná péče Prostor je dnes udržován obcí pravidelným sečením trávy. V podobném rozsahu by byla údržba prováděna i nadále – první rok po výsadbě by byly stromy obdařovány pravidelnou zálivkou.

Finanční podmínky

Rozpočet

Lípa srdčitá 2ks -------------------------------------- 7 000 Kč
Okrasné keře ------------------------------------------ 1 000 Kč
Kůly, juta na obalení kmene --------------------------- 1 000 Kč
Lavice Stipa (včetně dopravy) ------------------------- 4 500 Kč

Celkové náklady -------------------------------------- 13 500 Kč

Výsledek projektu

Výsledkem tohoto projektu bude parková úprava v centru obce Prameny, která zpříjemní žití nejen obyvatelům této obce a dodá jistou důstojnost místu v okolí sochy.

© Piráti, 2018. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.