• virtual_user má oprávnění vytvářet
  • @Celostatni forum má oprávnění upravovat
  • @ALL má oprávnění číst
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

informovat o návrhu outsourcingu a alternativách zajišťování ICT služeb

projekt:
outsourcing_ict_na_praze_10_za_150_milionu
řešitel:
PhDr. Olga Richterová, Ph.D.
kontrolor:
Pavel Hájek
příslušný orgán:
Mediální odbor
zahájení:
2015-07-01
ukončení:
2015-12-10
minimum prostředků:
3000
maximum prostředků:
30000
kolo:
První kolo participativního rozpočtování 2015
výše prostředků:
8600.00
rozpočtová položka:
Informativní noviny o ITC na Praze 10
smlouva:
http://pirat.ly/45k77
sp.značka:
PaRo 004/2015
stav:

Veřejně prospěšný účel projektu

Veřejnost si často myslí, že cokoli se týká IT (nebo i komunikace, tj. ICT), je nesmírně složité, nepochopitelné a drahé. Cílem našeho projektu je ukázat, že i obří zakázku je možné rozdělit na jednotlivé položky, jejichž cenu zná i běžný uživatel, a dát radniční návrh kompletního outsourcingu ICT služeb pro MČ Praha 10 do kontextu toho, jaké jsou další možnosti (částečný outsourcing, in-house). Dalším cílem je osvěta týkající se pirátských témat, např. ukázat, kolik by se mohlo ušetřit za softwarové licence pro Úřad MČ Praha 10. Zapojení a informování veřejnosti plánujeme především prostřednictvím vlastních novin, které má v plánu každého půl roku vydávat koalice Vlasta, jejíž součástí Piráti na Desítce jsou. (Na první a část druhého čísla se podařilo vybrat pomocí crowdfundingové kampaně na Startovači, ovšem několik desítek tisíc korun stále chybí.) Plánujeme pro čtenáře i zmínku o možnosti běžného využití open-source softwaru jakožto legální alternativy předražených MS Office.

Podmínky řešení projektu

Věcné podmínky

Potřebujeme zaplatit za tisk novin, též roznos části novin a sazbu.

Časové podmínky

Projekt proběhne mezi červencem a prosincem v jednom úseku. Řešitel ani jiní autoři novin nebudou honorováni, platit budeme maximálně sazbu, a to na fakturu.

Osobní podmínky

Olga Richterová, Ivan Mikoláš, Pavel Hájek, Pavel Mareš (KDU-ČSL), Renata Chmelová (kandidátka Koalice Vlasta na starostku) a další Piráti z Prahy 10 i partneři z Koalice Vlasta.

Finanční podmínky

celý projekt potřebuje cca 70-80 000 Kč (budeme vědět přesně po vydání a rozdistribuování prvního čísla novin v květnu), dle dosavadních zkušeností: 50 000 Kč tisk, 8–10 000 Kč sazba a zbytek roznos. Finančně podílet se budou i další partneři.

Výsledek projektu

Fyzické vydání informačních novin pro Prahu 10 v nákladu několika desítek tisíc kusů (na Praze 10 je zhruba 55 tisíc domácností), v nichž bude článek o ICT na Praze 10.

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.