• virtual_user má oprávnění vytvářet
  • @Celostatni forum má oprávnění upravovat
  • @ALL má oprávnění číst
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Podpora fantazie, představivosti a schopnosti nacházet vlastní řešení problémů účastníků LARPu.

projekt:
Kahla LARP (Live Action Role Play)
řešitel:
Bc. Vojtěch Pikal
kontrolor:
Adam Skořepa
příslušný orgán:
Personální odbor
zahájení:
2014-07-01
ukončení:
2014-10-31
minimum prostředků:
10000 Kč
maximum prostředků:
3000 Kč
kolo:
První kolo participativního rozpočtování 2014
výše prostředků:
0.00
smlouva:
http://NE
sp.značka:
nepřiděleno
stav:

Veřejně prospěšný účel projektu

Tento projekt vzniknul jako trolící reakce na zlikvidování principu obarvených peněz. Má směřovat primárně k tomu, že veřejně prospěšné může být cokoliv, když to zdůvodníte. Děkuji Míše Krausové za pomoc s přípravou.

Podpora uspořádání 10. ročníku tradičního LARPového světa.

Tradiční LARP pro 60 až 100 osob, který se odehrává v trpasličím městě Krelovia. Bude se konat v říjnu u Křelova v nedalekém tereziánském Fortu, akce využívá výhod prostředí jako jsou rozlehlé katakomby a podobně.

Hra je zaměřena jak na obchod a výrobu předmětů, tak i na intrikaření a politiku spojenou jak s questy, tak i životem v herním městě. Není opomenut ani boj, tedy i hráči chtivý boje dřevěnými zbraněmi si přijdou na své, avšak nutno podotknout, že se nejedná o bitvu a tedy hlavní je roleplaying. Samotný herní systém se snaží najít balanc mezi pravidlovou robustností a hráčskou volností a invencí, která je navíc dalšími mechanikami podporována

LARP podporuje participační styl umění. Jde nejen o zábavné, ale také naučné využití volného času, při kterém účastníci poznají nové přátele a zakusí unikátní systém velké hráčské svobody, jelikož nejsou naskryptované žádné příběhy předem. Dlouhodobá tradice Kahla LARP je vzorem pro mladší organizátorské skupiny, které se již tohoto dobrodružství účastnily, nebo účast teprve plánují. Mnoho jiných organizátorských skupin, které působí v Olomouckém kraji začínalo na Kahle.

Podmínky řešení projektu

Podmínky budou ještě doplněny

Věcné podmínky

Část prostředků bude pravděpodobně použita na nákup kancelářské techniky a tisk, případně na výrobu a pořízení rekvizit. Přebytky budou užity na uhrazení domén a propagaci akce v místech s vyšší koncentrací mládeže(školy, knihovny, čajovny apod.)

Časové podmínky

Části projektu:

1) Uvodní část; ustavení organizačního týmu, zajištění základní logistiky(termín, místo), zhodnocení minulých ročníků.

2) Hlavní část (červenec - září); tvorba či doplnění pravidel, příprava náplně programu (questy, příběhy, obsah, příslušné rekvizity). Všechny texty questy musí být připraveny měsíc před akcí, všechny herní a příběhové texty 14 dní před ní.

3) Finální příprava (říjen); dokončovací práce, příprava materiálů.

4) Realizace; 11-13. 10. 2013.

5) Nepovinná část (širší publikace výsledků); pokud se vybere více, bude investováno do sebrání a uvolnění a) herního systému b) světa a příběhu pod public domain pro širokou přístupnost a možnost zapojení.

Celkový strávený čas dobrovolnickou prací:

  • Příprava:(1-3) cca 300 hodin celkem.
  • Realizace: cca 250 hodin.

Osobní podmínky

Spolupráce bude probíhat s Kahla o.s. Činnost na projektu již přislíbili: Bc. Vojtěch Pikal, MUDr. Tomáš Brázda(dlouhodobý předseda kahla. o.s., zdravotník), Mgr. Lukáš Goldhair (skautský vedoucí, vychovatel, organizátor Soumraku), Bc. Lenka Hrabalová, Michal Drlík, MuDr. Petr Sedláček(chirurg), Bc. Jakub Nepejchal(sociální pracovník), Jan Trunečka. Očekáváme jako vždy i zapojení dalších dobrovolníků s realizací samotné hry.

Finanční podmínky

Z důvodu neustálého zdražování, které tlačí poplatek za LARP strmě nahoru, jsme se rozhodli podat žádost o dotaci. Dříve býval poplatek 50 Kč a nyní šplhá až k 500 Kč, což začíná odrazovat účastniký LARPu.

Celý rozpočet LARPu vyjde většinou na 10 000Kč, a proto je tato částka maximální výší prostředků. Minimální výše prostředků je 1000, což by mělo pokrýt běžnou osobní ztrátu organizátorů.

Odměna: Pokud příspěvky na projekt přesáhnout 5000, a projekt celkově bude vycházet v plusu, bude za realizace jednotlivých částí osobám vyplácena jednorázová odměna. Vždy za včasné a úplné dokončení prací na daném úseku ve výši nejvýše 500,-. Ta se bude zejména týkat realizačního týmu krčmy. (zatím neuveden, předně Linda Fircmundová). Pokud by celkový příspěvek přesáhl 8 000,- budou snižovány účastnické poplatky pro pomocné síly, které nebudou mít hráčské postavení a budou při realizaci vypomáhat v různých rolích. (Bestie, CP) + pro dokumentární fotografy účastnící se akce.

Výsledek projektu

Z přípravy a hlavně pak z akce samotné vznikne široká fotografická dokumentace. Uvolněny budou veškeré dokumenty jako pravidla hry či questy a budou uvolněny pod licencí Public Domain. Některé samozřejmě až po hře.

Fotografie z minulých let najdete zde: http://kahla.cz/z_minulosti/klarp2013fotokew/img00007.jpg http://kahla.cz/z_minulosti/klarp2013fotokew/page00044.htm http://kahla.cz/z_minulosti/klarp2013fotokew/page00053.htm http://kahla.cz/z_minulosti/klarp2013fotokew/page00056.htm

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.