• virtual_user má oprávnění vytvářet
  • @Celostatni forum má oprávnění upravovat
  • @ALL má oprávnění číst
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Realizace letáků o svobodné kultuře

projekt:
informacni_letak_s_prihlaskou_do_svazu_nezavislych_autoru
řešitel:
Dominika P. Michailidu
kontrolor:
Michal Ketner
příslušný orgán:
Republikové předsednictvo
zahájení:
2015-01-10
ukončení:
2015-03-31
minimum prostředků:
5000
maximum prostředků:
7100
kolo:
Třetí kolo participativního rozpočtování 2014
výše prostředků:
7100.00
smlouva:
http://pirat.ly/6d65c
sp.značka:
PaRo 02/III/2014
stav:

Veřejně prospěšný účel projektu

Svaz nezávislých autorů (SNA) funguje již téměř 10 let, sdružuje autory výhradně nezastupované kolektivními správci autorských práv. Aktuálně plánuje nábor nových členů a rozšíření služeb. Základní informační tiskovina pomůže jak s propagací nezávislé kultury, tak s vysvětlením autorskoprávní problematiky současně s možností jednoznačně se vymezit proti kolektivním správcům.

Leták s přihláškou bude distribuován na kulturních akcích, vhodná je např. série festivalů Vyosení.

Podmínky řešení projektu

Věcné podmínky

Grafické zpracovaní: 3 000 Kč Tisk: 2.000 - 4.100 kč podle výše nákladu (1000 ks až 5000 ks), formát A4, 2 barvy, boustranně, falc a perforace

Časové podmínky

Na konci ledna (27.1. https://www.facebook.com/events/1403925399829938/) proběhne v klubu Cross benefit k 10. výročí SNA. Tam by měl infoleták premiéru, následně by byl distribuován po celý rok na různých akcích; hrubý seznam jsme schopni dodat. Fotodokumentace bude pořizována. Členové SNA pracují na dobrovolnické bázi.

Osobní podmínky

Tereza Turková - předsedkyně SNA/ Martin Čechura - pokladník SNA/ Tomáš Nestarec - člen správní rady SNA/ Dominika Michailidu - řešitel, člen KS Středočeský kraj

Finanční podmínky

Grafická zhotovení a tisk letáku budou realizovány dodavatelsky. Distribuce a další návazná propagační činnost nebude honorována a bude vykonána na dobrovolnické bázi.

Výsledek projektu

Informování umělecké a kulturní veřejnosti o autorskoprávní problematice a alternativách s možností vstupu do SNA a vymezení se proti kolektivním správcům - autor má svou produkci pod kontrolou. Rozšíření členské základny Svazu nezávislých autorů.

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.