• virtual_user má oprávnění vytvářet
  • @Celostatni forum má oprávnění upravovat
  • @ALL má oprávnění číst
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat

Pořízení propagačního vybavení OPiCe (polep výlohy, bannery)

projekt:
fyzicka propagace piratskeho centra ostrava opice
řešitel:
Bc. Michal Gill
kontrolor:
Marta Oškerová
příslušný orgán:
Mediální odbor
zahájení:
2015-08-05
ukončení:
2015-12-31
minimum prostředků:
9000
maximum prostředků:
17500
kolo:
Druhé kolo participativního rozpočtování 2015
výše prostředků:
14800.00
smlouva:
http://pirat.ly/qufl3
sp.značka:
PaRo 023/2015
stav:

Veřejně prospěšný účel projektu

Nezbytnými a nikoli levnými součástmi propagace Ostravského pirátského centra (dále jen OPiCe) je i fyzické zviditelnění v rámci lokality Ostravy-Jihu, kde se centrum nachází. Toho chceme dosáhnout designovým polepem výlohy a umístěním velkoplošných bannerů na lávku pro pěší nad bezprostředně sousedící čtyřproudovou silnicí. Grafický návrh obou součástí projektu bude proveden v rámci dobrovolnické práce členů Pirátů, k fyzickému vyhotovení polepu výlohy a bannerů bude prostřednictvím diskuse a hlasování na pirátském fóru vybrána nejvýhodnější nabídka z dostupných komerčních subjektů.

Podmínky řešení projektu

Věcné podmínky

Vyhotovení grafického návrhu polepu výlohy OPiCe bude provedeno dobrovolnickou prací. Rozměr polepu bude závislý na množství přidělených prostředků a konkrétních nabídkách firem. Vyhotovení grafického návrhu bannerů bude rovněž provedeno dobrovolnickou prací. Jejich rozměr a množství bude rovněž odvislé od množství přidělených prostředků. Při zadávání vyhotovování obou součástí tohoto projektu bude konečný výběr firem podléhat schválení krajským fórem.

Časové podmínky

Celkový čas strávený dobrovolnickou prací bude odhadem 14 dní.

Osobní podmínky

Konkrétní členové či příznivci KS MSK zběhlí ve tvorbě grafických předloh se budou v rámci projektu podílet na této činnosti. Dalším členům bude přidělen průzkum trhu a volba vhodných firem pro zpracování obou částí projektu a jejich postupné doplňování do příslušného vlákna krajského fóra. Výběr vítězných firem bude podléhat schválení krajským fórem. Žádná vynaložená práce členů ani příznivců strany nepodléhá proplacení z prostředků PaRo; všechna činnost, s výjimkou fyzického zhotovení polepu a bannerů, je dobrovolnická. Případné přebytečné prostředky ušetřené při zhotovení dvou uvedených částí projektu (polepy a bannery) mohou být případně použity pro výrobu dalších propagačních předmětů a další propagaci existence Pirátského centra obecně.

Finanční podmínky

Polep výlohy (odhad) - 5 000 – 10 000 Kč; Bannery (odhad) - 4 000 – 7 500 Kč; Odměny - 0 Kč

Výsledek projektu

Výsledkem projektu bude pořízení uvedeného polepu výlohy, bannerů a případné další propagace OPiCe, jejich soupis a označení, že byly financovány z prostředků participativního rozpočtování.

© Piráti, 2017. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.