• virtual_user má oprávnění vytvářet
  • @Celostatni forum má oprávnění upravovat
  • @ALL má oprávnění číst
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Nákup dražšího materiálního vybavení OPiCe

projekt:
dovybaveni_piratskeho_centra_ostrava_opice
řešitel:
Ing. Ondřej Polanský
kontrolor:
Bc. Michal Gill
příslušný orgán:
Svoboda projevu
zahájení:
2015-05-18
ukončení:
2015-07-31
minimum prostředků:
10000
maximum prostředků:
20000
kolo:
První kolo participativního rozpočtování 2015
výše prostředků:
19600.00
rozpočtová položka:
Vybavení OPICE
smlouva:
http://pirat.ly/3n683
sp.značka:
PaRo 012/2015
stav:

Veřejně prospěšný účel projektu

Vzhledem k tomu, že drtivou většinu krajského rozpočtu v letošním roce pohltí samo nájemné za prostory OPiCe, a že bez patřičného vybavení nelze centrum efektivně využívat, rádi bychom nejnákladnější položky na našem seznamu nezbytností hradili prostřednictvím PaRo. Konkrétní seznam věcí, které bychom rádi pořídili, naleznete níže.

Primárním záměrem tohoto projektu je pořízení projektoru pro organizaci panelových a jiných diskuzí v prostorách OPiCe a pořádání večerů svobodného a nezávislého filmu.

Dále pak zavedení internetu rozumné rychlosti, bez kterého nelze v centru provozovat téměř žádnou pirátsky orientovanou činnost.

Podmínky řešení projektu

Věcné podmínky

Následuje seznam vybavení, včetně orientačních cen, které bychom rádi pořídili. O konkrétním vynaložení případně získaných prostředků rozhodne Krajské fórum MSK. Řazení jednotlivých položek je vzestupné a stanovuje prioritu jejich pořízení – dříve uvedená položka má tedy větší prioritu, než ta pod ní:

> projektor - primárním určením je podpora panelových a jiných diskuzí v prostorách OPiCe a pořádání večerů svobodného a nezávislého filmu

> internetové připojení - nedostatečnost stávajícího veřejného internetového připojení

Časové podmínky

Celkový čas strávený dobrovolnickou prací odhadem 14 dní

Osobní podmínky

Jednotlivým členům KS MSK zběhlým v daném odvětví techniky bude v rámci projektu přidělen průzkum trhu a volba vhodného produktu v každé z kategorií. Žádná vynaložená práce nepodléhá proplacení z prostředků PaRo, všechna činnost je dobrovolnická.

Finanční podmínky

Projektor (odhad) - 10 000 – 15 000 Kč

Internetové připojení (odhad na zbytek roku 2015, cca. 8 měsíců) - 5 000 Kč

Výsledek projektu

Výsledkem projektu bude pořízení vybavení a jeho soupis a zorganizování výše uvedených akcí, které toto nové vybavení konečně umožní.

© Piráti, 2018. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.