• @cen_fo has delete permissions
  • @financni_tym has delete permissions
  • @ALL has read permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions

Hotovostní transakce

Protože Piráti hospodaří pouze s elektronickými penězi, platí, že z účtů strany nesmí být proveden výběr na přepážce ani bankovní kartou v bankomatu. Jediné, co může být provedeno je platba u obchodníka, při které obdržíte doklad na provedenou službu. Samozřejmě, čerpání takové služby musí být v souladu pravidly hospodaření.

Výdej hotovosti

Chcete-li čerpat nějakou službu, kterou lze platit jen hotově, existují dvě možnosti:

  1. Službu zaplatíte sami.

    Na dokladě uvádíte jako odběratele Piráty (u dokladů do 10.000,- nemusí být odběratel uveden). Doklad si uschováte a předložíte účetnímu orgánu k proplacení na Váš soukromý účet. Účtování probíhá s pomocí fikce zprostředkovatele přes účet 314 (záloha) na straně MD a vyrovnávány jsou převodem na Váš účet účetním pohybem D.

  2. Službu zaplatíte z peněz strany.

    Figurujete opět jako zprostředkovatel. Znamená to, že prostředky na daný účel nárokujete u účetního orgánu, který Vám je dopředně proplatí na soukromý účet. Peníze se v tu chvíli zaúčtují na účet 314 (záloha) analyticky na Vaše jméno (tedy každý zprostředkovatel bude mít svůj účet na vyplacené zálohy) na straně D. Službu zaplatíte, necháte si vystavit doklad s hlavičkou odběratele strany (u dokladů do 10.000,- nemusí být odběratel uveden) a doklad předložíte účetnímu orgány, který účetním pohybem MD srovnává Váš analytický účet 314XXX. V tomto případě se může stát, že na účtě budou zůstatky, ty bude nutné ke konci roku vyúčtovat (dávejte si na to pozor).

Příjem hotovosti

Z výše uvedeného vyplývá a ještě jednou zdůrazňuji, nikdo ve straně není oprávněn vystavovat příjmové doklady s hlavičkou České pirátské strany. Takový doklad finanční odbor nepřijme a s ohledem na povinnost člena řídit se předpisy strany se bude jednat o vážné porušení povinností člena a uvedení plátce v omyl. Pokud přijímáte peníze např. na členský příspěvek, potom tyto peníze ihned odvádíte na účet strany a je-li to nutné, vystavujete člověku, který Vám peníze předal doklad o tom, že jste částku přijali (nejedná se o doklad strany) za daným účelem a opět neprodleně převádíte na účet Pirátů. Figurujete jako zprostředkovatel a za obnos nesete odpovědnost nikoliv vůči straně, ale vůči osobě, která Vám prostředky složila.

Zobrazit štítek

Skrýt štítek

složka:
Finanční odbor
adresát:
krajské předsednictvo, vedoucí orgánu, hospodář
stav:
neaktuálníé
© Piráti, 2023. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
fo/hotovost.txt · Poslední úprava: 02.04.2020 12:51 autor: petr.vileta