• @Celostatni forum má oprávnění číst
  • @ALL má oprávnění číst
  • @Odbor - financni má oprávnění mazat
  • @Financni tym má oprávnění mazat
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Senátní kampaň obvod 71 - Martin Tomášek

Toto je výdajová rozpočtová položka. Výdajová rozpočtová položka je kolonka rozpočtu, která odhaduje celkové roční výdaje z daného právního důvodu. Z výdajové rozpočtové položky lze čerpat peníze, jakmile byla položka registrována.

rozpočet:
Rozpočet Moravskoslezsko 2018
složka:
Krajské sdružení Moravskoslezský kraj
kapitola:
220400000
kód:
220471130
skladba:
Výdaje na senátní volby
registrace:
2018-06-20
limit:
-117500
cashflow:
0

Všechny platby z této položky je třeba provádět z účtu 2501172782/2010 (A6).

Položka byla zaregistrována 20. 6. 2018 na základě žádosti ve výši 0 ,-.

Dne 20. 6. položka navýšena na základě interních příjmů i81 o 350 000,- na 350 000,- Kč. ← Příjem z interních převodů

Dne 10. 7. položka navýšena na základě interních příjmů i96 o 50 000,- na 400 000,- Kč. ← Příjem z interních převodů

Dne 23. 7. položka snížena na základě stornování interního příjmu i81 o 350 000,- na 50 000,- Kč. – Příjem z interních převodů

Dne 28. 7. položka navýšena na základě interních příjmů i103 o 37 500,- na 87 500,- Kč. ← Příjem z interních převodů

Položka dne 14.8. automaticky navýšena o 10 000,- na 97 500,- Kč na základě neočekávaného daru. ← Dary

Dne 27. 9. položka navýšena na základě interních příjmů i138 o 20 000,- na 117 500,- Kč. ← Příjem z interních převodů

Proplacené výdaje

Neproplacené výdaje

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.