• @cen_f has read permissions
  • @cen_regp has read permissions
  • @cen_fo has delete permissions
  • @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions

Rozpočet Karlovarsko 2017

subjekt:
Krajské sdružení Karlovarský kraj
schvalovatel:
kf
předkladatel:
Předsednictvo Karlovarský kraj
začátek:
2017-01-01
konec:
2017-12-31
registrace:
2017-02-21

Rozpočet byl krajským fórem **schválen** 15.2. 2017.

Tento informační systém shrnuje všechny rozpočtové položky příjmů a výdajů rozpočtu karlovarského krajského sdružení. Při použití rozpočtu je vždy třeba uvést konkrétní rozpočtovou položku.

Příjmy

KódNázevRozpočtový limitCashflowRegistrace
120200100Členské příspěvky442032002017-02-20
120200210Stálý příspěvek970302017-02-20
120200220Státní příspěvek na sněmovní volby14490002017-02-20
120200240Příspěvek na mandát krajského zastupitele6000004500002017-02-20
120200500Dary50009-11-2017
120200600Převod výsledku hospodaření194436,83194436,832017-02-20
120200700Vnitrostranické zápůjčky - splátky100000+02017-05-12
  ∑ 1053959.83∑ 647636.83 

Výdaje

KódNázevRozpočtový limitCashflowRegistrace
220200001Provozní výdaje-16000-160002017-02-20
220200110Volební kampaň do sněmovny-245000-2450002017-02-20
220200401Odměna koordinátorky - zastupitelé-82000-820002017-02-21
220200541Reprefond Karl. kraje za Piráty-180000-1800002017-02-21
220200542Copywriter-42000-420002017-02-21
220200701Vnitrostranické zápůjčky-100000-1000002017-05-12
220200901Rezerva předsednictva-22000-02017-02-20
  ∑ -687000∑ -665000 

Salda

KódNázevRozpočtový limitRegistrace
320200001Přebytek-366459,832017-02-21
  ∑ -366459.83 

Z rozpočtových položek, které nebyly registrovány finančním odborem, nelze proplácet.

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.