• @Celostatni forum má oprávnění číst
  • @Registrovani priznivci má oprávnění číst
  • @ALL má oprávnění číst
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Freeday - technopochod 2016

Toto je výdajová rozpočtová položka. Výdajová rozpočtová položka je kolonka rozpočtu, která odhaduje celkové roční výdaje z daného právního důvodu. Z výdajové rozpočtové položky lze čerpat peníze, jakmile byla položka registrována.

rozpočet:
Rozpočet Pirátů na rok 2016
kapitola:
1. kolo PaRo 2016
kód:
231161050
složka:
Mediální odbor
registrace:
2016-05-16
limit:
-13127.1
účel:
veřejné
zdroj:
veřejné peníze, poslanecká sněmovna

Přihláška: Freeday - technopochod 2016

Projekt byl řádně řešen, nespotřeboval veřkeré narozpočtované prostředky a nebyl prodloužen. Zbylé prostředky(72,90 Kč) jsou převedeny do letošního 2. kola participativního rozpočtování 2016 v souladu s usnesením republikového výboru.

Proplacené výdaje

Neproplacené výdaje

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.