• @Celostatni forum má oprávnění číst
  • @Registrovani priznivci má oprávnění číst
  • @ALL má oprávnění číst
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Členství v mezinárodních pirátských organizacích

Toto je výdajová rozpočtová položka. Výdajová rozpočtová položka je kolonka rozpočtu, která odhaduje celkové roční výdaje z daného právního důvodu. Z výdajové rozpočtové položky lze čerpat peníze, jakmile byla položka registrována.

rozpočet:
Rozpočet Pirátů na rok 2016
kapitola:
Zahraniční odbor
kód:
213100003
složka:
Zahraniční odbor
registrace:
2016-02-25
limit:
-50000
účel:
veřejné
zdroj:
veřejné peníze, poslanecká sněmovna

Hospodáři: Mikuláš Peksa, Alex Mansurov

Proplacené výdaje

Neproplacené výdaje

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.