• @Celostatni forum má oprávnění číst
  • @Registrovani priznivci má oprávnění číst
  • @ALL má oprávnění číst
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Odměny

Toto je výdajová rozpočtová položka. Výdajová rozpočtová položka je kolonka rozpočtu, která odhaduje celkové roční výdaje z daného právního důvodu. Z výdajové rozpočtové položky lze čerpat peníze, jakmile byla položka registrována.

rozpočet:
Rozpočet Pirátů na rok 2016
kapitola:
Personální odbor
kód:
212900003
složka:
Personální odbor
registrace:
2016-02-25
limit:
-144000.00
účel:
veřejné
zdroj:
veřejné peníze, poslanecká sněmovna

Položka byla dne 26.1.2017 rozhodnutím RP #5118 snížena o 36 000,00 Kč ve prospěch položky 212500100(RP, Rezerva republikového předsednictva).

Hospodáři: viz Personální odbor

Proplacené výdaje

Neproplacené výdaje

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.