• @Celostatni forum má oprávnění číst
  • @Registrovani priznivci má oprávnění číst
  • @ALL má oprávnění číst
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Rozpočet Liberecký kraj 2016

Toto je rozpočet. Rozpočet je finanční plán, jímž se řídí její hospodaření. Je sestavován na období jednoho kalendářního roku v návaznosti na předpokládané příjmy a výdaje. Rozpočet sestává z rozpočtových položek, které mohou být sdruženy do rozpočtových kapitol. Každá rozpočtová kapitola může být buď příjmová, výdajová nebo přebytková, výjimečně také shodková.

subjekt:
Krajské sdružení Liberecký kraj
předkladatel:
krajské předsednictvo
začátek:
2016-01-01
konec:
2016-12-31
registrace:
2016-08-16

Hospodáři: Ondřej Kolek, Jan Köhler

Rozpočtové příjmy

KódNázevZdrojeVýše příjmůRegistrace
121100100Členské příspěvky Liberecko24002016-02-18
121100400Přebytek 2015, Libereckoveřejné peníze, poslanecká sněmovna, europarlament1493952016-02-19
121100410Přerozdělený přebytek 2015, Libereckoveřejné peníze, poslanecká sněmovna, europarlament21098.002016-02-19
121100500Dary Liberecký kraj4000.002016-02-19
121100600Výsledky 2015, Liberecko66848.772016-02-19
   ∑ 243741.77 

Rozpočtové výdaje

Z rozpočtových položek, které nebyly registrovány finančním odborem, nelze proplácet.

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.