• @Celostatni forum má oprávnění číst
  • @Registrovani priznivci má oprávnění číst
  • @ALL má oprávnění číst
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Rozpočet Karlovarský kraj 2016

Toto je rozpočet. Rozpočet je finanční plán, jímž se řídí její hospodaření. Je sestavován na období jednoho kalendářního roku v návaznosti na předpokládané příjmy a výdaje. Rozpočet sestává z rozpočtových položek, které mohou být sdruženy do rozpočtových kapitol. Každá rozpočtová kapitola může být buď příjmová, výdajová nebo přebytková, výjimečně také shodková.

subjekt:
Krajské sdružení Karlovarský kraj
předkladatel:
krajské předsednictvo
začátek:
2016-01-01
konec:
2016-12-31
registrace:
2016-09-06

Rozpočtové příjmy

KódOrganizační složkaRozpočtová položkaÚčelové vázáníVýše příjmůRegistrace
120200100Krajské sdružení Karlovarský krajČlenské příspěvky KarlovarskoKS Karlovarský kraj24002016-02-18
120200240Příspěvek mandát, kraj Karlovarský, podíl KSveřejné peníze, KS KvK1425002017-01-29
120200320Pořádání akcí Karlovarsko5002016-02-18
120200400Přebytek 2015, Karlovarskoveřejné, KS Karlovarský kraj837872016-02-19
120200410Přerozdělený přebytek 2015, Karlovarskoveřejné14482.002016-02-19
120200415Extra dotace, Karlovarskoveřejné50000.002016-02-19
120200500Rozpočet Karlovarský kraj 2016Dary Karlovarský krajKS Karlovarský kraj500.002016-02-19
120200600Výsledky 2015, KarlovarskoKS Karlovarský kraj116119.682016-02-19
    ∑ 410288.68 

Rozpočtové výdaje

Z rozpočtových položek, které nebyly registrovány finančním odborem, nelze proplácet.

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.