• @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Projekty - volné peníze

Toto je výdajová rozpočtová položka. Výdajová rozpočtová položka je kolonka rozpočtu, která odhaduje celkové roční výdaje z daného právního důvodu. Z výdajové rozpočtové položky lze čerpat peníze, jakmile byla položka registrována.

rozpočet:
Rozpočet MS Žatec a Kadaň 2015
kapitola:
Výdaje MS Žatec a Kadaň
kód:
221002403
složka:
Místní sdružení České pirátské strany Žatec - Kadaň
registrace:
2015-04-28
limit:
-1496
účel:
volné peníze
vazby:
Příjmy MS Žatec a Kadaň - veřejné peníze

Proplacené výdaje

Neproplacené výdaje

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.