• virtual_user má oprávnění vytvářet
  • @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat

Příspěvek na zastupitele, Praha

Toto je příjmová rozpočtová položka. Příjmová rozpočtová položka je kolonka rozpočtu, která odhaduje celkové roční příjmy z daného právního důvodu. Z příjmové rozpočtové položky nelze čerpat peníze. Pokud je příjmová rozpočtová položka účelově určena krajskému sdružení, je tato položka také příjmem krajského rozpočtu.

rozpočet:
Rozpočet Pirátů na rok 2015,
Rozpočet Praha 2015
kapitola:
Příspěvek za mandáty zastupitelů hl.m. Prahy,
Státní příspěvky, podíly Praha
kód:
120100202
registrace:
2015-01-29
limit:
760000
účel:
veřejné,
KS Praha
zdroj:
veřejné peníze,
zastupitel Praha

Plnění rozpočtu

© Piráti, 2017. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.