• @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Rozpočet Praha 2015

Toto je rozpočet. Rozpočet je finanční plán, jímž se řídí její hospodaření. Je sestavován na období jednoho kalendářního roku v návaznosti na předpokládané příjmy a výdaje. Rozpočet sestává z rozpočtových položek, které mohou být sdruženy do rozpočtových kapitol. Každá rozpočtová kapitola může být buď příjmová, výdajová nebo přebytková, výjimečně také shodková.

subjekt:
Krajské sdružení Praha
předkladatel:
krajské předsednictvo
začátek:
2015-01-01
konec:
2015-12-31
registrace:
2015-01-12

Rozpočtové příjmy

KódNázevÚčelové vázáníVýše příjmůRegistrace
120100100Členské příspěvky KS PrahaKS Praha143502015-02-10
120100200Státní příspěvky, podíly Prahaveřejné peníze, KS Praha9025002015-02-10
120100300Příjmy z vlastní činnostiKS Praha+02015-02-10
120100401Uvolněný přebytek na úhradu volebních nákladůKS Praha, veřejné peníze865882015-02-28
120100500Dary PrahaKS Praha30002015-02-10
120100600Výsledky 2014, PrahaKS Praha270560.712015-02-10
120100700Interní převody do Prahy+02015-09-18
   ∑ 1276998.71 

Rozpočtové výdaje

KódNázevOrganizační složkaÚčelové vázáníRozpočtový limitRegistrace
220100100Rezerva předsednictvaKrajské předsednictvo Praha-2403372015-02-10
220100200Zastupitelský klubveřejné peníze-7380002015-02-10
220100300Komunitní centrumveřejné peníze-690002015-02-10
220100400Kancelář senátoraveřejné peníze-240002015-02-10
220100500Informování veřejnostiveřejné peníze-1700002015-02-10
    ∑ -1241337 

Z rozpočtových položek, které nebyly registrovány finančním odborem, nelze proplácet.

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.