• @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Rozpočet Plzeňský kraj 2015

Toto je rozpočet. Rozpočet je finanční plán, jímž se řídí její hospodaření. Je sestavován na období jednoho kalendářního roku v návaznosti na předpokládané příjmy a výdaje. Rozpočet sestává z rozpočtových položek, které mohou být sdruženy do rozpočtových kapitol. Každá rozpočtová kapitola může být buď příjmová, výdajová nebo přebytková, výjimečně také shodková.

subjekt:
Krajské sdružení Plzeňský kraj
předkladatel:
krajské předsednictvo
začátek:
2015-01-01
konec:
2015-12-31
registrace:
2015-03-13

Rozpočtové příjmy

KódNázevZdrojeVýše příjmůRegistrace
121300100Členské příspěvky Plzeňsko53802015-03-13
121300401Uvolněný přebytek na úhradu volebních nákladůveřejné, poslanecká sněmovna201172015-03-13
121300500Dary Plzeňský kraj30002015-03-13
121300600Výsledky 2014, Plzeňsko54443.462015-03-13
   ∑ 82940.46 

Rozpočtové výdaje

Z rozpočtových položek, které nebyly registrovány finančním odborem, nelze proplácet.

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.