• @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Rozpočet Karlovarský kraj 2015

Toto je rozpočet. Rozpočet je finanční plán, jímž se řídí její hospodaření. Je sestavován na období jednoho kalendářního roku v návaznosti na předpokládané příjmy a výdaje. Rozpočet sestává z rozpočtových položek, které mohou být sdruženy do rozpočtových kapitol. Každá rozpočtová kapitola může být buď příjmová, výdajová nebo přebytková, výjimečně také shodková.

subjekt:
Krajské sdružení Karlovarský kraj
předkladatel:
krajské předsednictvo
začátek:
2015-01-01
konec:
2015-12-31

Rozpočtové příjmy

KódRozpočtová položkaÚčelové vázáníVýše příjmůRegistrace
120200100Členské příspěvky KarlovarskoKS Karlovarský kraj35902015-02-17
120200401Uvolněný přebytek na úhradu volebních nákladůKS Karlovarský kraj, veřejné peníze93102015-02-28
120200500Dary Karlovarský krajKS Karlovarský kraj30002015-02-16
120200600Výsledky 2014, KarlovarskoKS Karlovarský kraj24275.05
120200700Interní převody do Karlovarského krajeveřejné peníze+02015-06-30
   ∑ 40175.05 

Rozpočtové výdaje

Z rozpočtových položek, které nebyly registrovány finančním odborem, nelze proplácet.

© Piráti, 2018. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.