• @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Rozpočet Ústecký kraj 2014

Toto je rozpočet. Rozpočet je finanční plán, jímž se řídí její hospodaření. Je sestavován na období jednoho kalendářního roku v návaznosti na předpokládané příjmy a výdaje. Rozpočet sestává z rozpočtových položek, které mohou být sdruženy do rozpočtových kapitol. Každá rozpočtová kapitola může být buď příjmová, výdajová nebo přebytková, výjimečně také shodková.

subjekt:
Krajské sdružení Ústecký kraj
předkladatel:
krajské předsednictvo
začátek:
2014-01-01
konec:
2014-12-31
registrace:
2014-02-05

Rozpočtové příjmy

KódOrganizační složkaRozpočtová položkaÚčelové vázáníVýše příjmůRegistrace
111000Krajské sdružení Ústecký krajDary Ústecký krajkrajské sdružení Ústecký kraj34222014-02-05
131000Krajské sdružení Ústecký krajČlenský příspěvekkrajské sdružení Ústecký kraj33492014-02-05
151000Krajské sdružení Ústecký krajPřevod přebytku z předchozího rokukrajské sdružení Ústecký kraj160822014-01-10
181000Krajské sdružení Ústecký krajPříspěvek na úhradu volebních nákladůveřejné peníze, krajské sdružení Ústecký kraj786902014-01-01
191000Krajské sdružení Ústecký krajDary na volbykrajské sdružení Ústecký kraj, volební kampaň10002014-02-05
191010Krajské sdružení Ústecký krajPříjmy na volby - Piráti Děčínvolební kampaň Piráti Děčín+02014-09-20
211003Krajské sdružení Ústecký krajVyosení MS Děčínvolné peníze+02014-10-28
221000Krajské sdružení Ústecký krajPříspěvky od Města Žatcekrajské sdružení Ústecký kraj, účelově vázané peníze02014-06-11
∑ 1388013   ∑ 102543 

Rozpočtové výdaje

KódOrganizační složkaRozpočtová položkaÚčelové vázáníRozpočtový limitRegistrace
71100001Krajské sdružení Ústecký krajnákup vybavenívolné peníze-60002014-02-05
71100002Krajské sdružení Ústecký krajrezerva PKSvolné peníze-28532014-02-05
71100003Krajské sdružení Ústecký krajvolební kampaňvolné peníze-150002014-02-05
72100001Krajské sdružení Ústecký krajprojektové čerpáníveřejné peníze, účelově určené peníze-936902014-02-05
73100001Krajské sdružení Ústecký krajVýdaje na volby - Piráti Děčínúčelově určené peníze-02014-09-20
∑ 358500008   ∑ -117543 

Z rozpočtových položek, které nebyly registrovány finančním odborem, nelze proplácet.

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.