• @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Právní pomoc growshopům

Toto je výdajová rozpočtová položka. Výdajová rozpočtová položka je kolonka rozpočtu, která odhaduje celkové roční výdaje z daného právního důvodu. Z výdajové rozpočtové položky lze čerpat peníze, jakmile byla položka registrována.

Tatko položka byla přidána rozhodnutím Finančního odboru. Může být čerpána maximálně do výše plnění rozpočtu Dary na právní pomoc growshopům

rozpočet:
Rozpočet Pirátů na rok 2014
kapitola:
Soudní spory - financované z darů
kód:
50300002
složka:
Republikové předsednictvo
registrace:
2014-05-22
limit:
-0
účel:
účelově vázané peníze

Čerpání rozpočtové položky

© Piráti, 2018. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.