• @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions

Právní pomoc growshopům

Tatko položka byla přidána rozhodnutím Finančního odboru. Může být čerpána maximálně do výše plnění rozpočtu Dary na právní pomoc growshopům

rozpočet:
Rozpočet Pirátů na rok 2014
kapitola:
Soudní spory - financované z darů
kód:
50300002
složka:
Republikové předsednictvo
registrace:
2014-05-22
limit:
-0
účel:
účelově vázané peníze

Čerpání rozpočtové položky

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.