• @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Příspěvek na úhradu volebních nákladů

Toto je příjmová rozpočtová položka. Příjmová rozpočtová položka je kolonka rozpočtu, která odhaduje celkové roční příjmy z daného právního důvodu. Z příjmové rozpočtové položky nelze čerpat peníze. Pokud je příjmová rozpočtová položka účelově určena krajskému sdružení, je tato položka také příjmem krajského rozpočtu.

rozpočet:
Rozpočet Pirátů na rok 2014
kód:
012
složka:
Celostátní fórum
registrace:
2014-08-12
limit:
213270
účel:
veřejné peníze, krajské sdružení Praha

Položka založena podle usnesení RV dne 12.8.2014.

Tato rozpočtová položka zahrnuje příjmy z příspěvku na úhradu volebních nákladů, které dosud nebyly rozděleny republikovým výborem a jsou označeny jako přebytek v rozpočtové položce 903. Peníze jsou účelově vázány pro krajské sdružení Praha.

© Piráti, 2018. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.