• @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Toto je starší verze dokumentu!


Rozpočet Praha 2014

Toto je rozpočet. Rozpočet je finanční plán, jímž se řídí její hospodaření. Je sestavován na období jednoho kalendářního roku v návaznosti na předpokládané příjmy a výdaje. Rozpočet sestává z rozpočtových položek, které mohou být sdruženy do rozpočtových kapitol. Každá rozpočtová kapitola může být buď příjmová, výdajová nebo přebytková, výjimečně také shodková.

subjekt:
Krajské sdružení Praha
předkladatel:
krajské předsednictvo
začátek:
2014-01-01
konec:
2014-12-31
registrace:
2014-02-08

Rozpočtové příjmy

KódOrganizační složkaRozpočtová položkaÚčelové vázáníZdrojVýše příjmůRegistrace
10100Krajské sdružení PrahaPříspěvek na mandátkrajské sdružení Prahaveřejné peníze1425002013-12-31
110100Krajské sdružení PrahaDarykrajské sdružení Praha42122014-02-08
130100Krajské sdružení PrahaČlenský příspěvekkrajské sdružení Praha118192014-02-08
140100Krajské sdružení PrahaPříjmy z prodeje KS Prahakrajské sdružení Praha+02014-09-28
150100Krajské sdružení PrahaPřevod přebytku z předchozího rokukrajské sdružení Praha265792014-01-10
160100Krajské sdružení PrahaPřevod přebytku z předchozího rokukrajské sdružení Prahaveřejné peníze665312014-01-10
170100Krajské sdružení PrahaPříspěvky na mandát členů zastupitelstva hl. m. Prahykrajské sdružení Prahaveřejné peníze1900002014-11-11
180100Krajské sdružení PrahaPříspěvek na úhradu volebních nákladůkrajské sdružení Prahaveřejné peníze4265402014-01-01
190100Krajské sdružení PrahaDary na volby Prahakrajské sdružení Praha, volební kampaň32742014-02-08
190106Krajské sdružení PrahaDary na volby - Praha 6volební kampaň Praha 6+02014-09-26
190107Krajské sdružení PrahaDary na volby - Praha 7volební kampaň Praha 7+02014-09-04
190111Krajské sdružení PrahaDary na volby - Praha 11volební kampaň Praha 11+02014-09-04
190112Krajské sdružení PrahaDary na volby - Praha 12volební kampaň Praha 12+02014-09-04
190113Krajské sdružení PrahaDary na volby - Praha 13volební kampaň Praha 13+02014-07-25
190114Krajské sdružení PrahaDary na volby - Praha 14volební kampaň Praha 14+02014-09-04
190116Krajské sdružení PrahaDary na volby - Praha 16volební kampaň Praha 16+02014-09-04
190118Krajské sdružení PrahaDary na volby - Praha 18volební kampaň Praha 18+02014-09-04
190122Krajské sdružení PrahaDary na volby - Praha 22volební kampaň Praha 22+02014-09-04
400100Krajské sdružení PrahaPirátská kajuta Prahaúčelově určené peníze+02014-06-08
∑ 3352019    ∑ 871455 

Rozpočtové výdaje

KódOrganizační složkaRozpočtová položkaÚčelové vázáníZdrojRozpočtový limitRegistrace
71010001Krajské sdružení PrahaPropagace, pořádání akcí-234342014-02-08
71010003Krajské sdružení PrahaRezerva předsednictva-124502014-02-08
71010005Krajské sdružení PrahaVývoj technických systémů-100002014-02-08
72010002Krajské sdružení PrahaRezerva předsednictvaveřejné peníze-303632014-02-08
72010004Krajské sdružení PrahaParticipativní rozpočetveřejné peníze-02014-04-04
72010006Krajské sdružení PrahaVývoj technických systémůveřejné peníze-02014-04-04
72010007Krajské sdružení PrahaVzdělávací a informační akce s pirátskou tématikouveřejné peníze-314832014-02-08
72010008Krajské sdružení PrahaProvoz technických systémůveřejné peníze-02014-02-08
72010009Krajské sdružení PrahaSlužby veřejnosti (příprava legislativních dokumentů, precedenční soudní spory apod.)veřejné peníze-600002014-04-04
72010010Krajské sdružení PrahaPoplatky státu (zábory veřejného prostranství, poplatky vzniklé při plnění zákonných povinností apod.)veřejné peníze-02014-02-08
72010011Krajské sdružení PrahaKomunitní centrum (nájem a provoz)veřejné peníze-1500002014-02-08
72010020Krajské sdružení PrahaVolební výdaje Praha 7veřejné peníze-100002014-09-02
72010021Krajské sdružení PrahaVolební výdaje Praha 11veřejné peníze-50002014-09-02
72010022Krajské sdružení PrahaVolební výdaje Praha 12veřejné peníze-100002014-09-02
72010023Krajské sdružení PrahaVolební výdaje Praha 14veřejné peníze-10002014-09-02
72010024Krajské sdružení PrahaVolební výdaje Praha 16veřejné peníze-50002014-09-02
72010025Krajské sdružení PrahaVolební výdaje Praha 18veřejné peníze-100002014-09-02
72010026Krajské sdružení PrahaVolební výdaje Praha 22veřejné peníze-100002014-09-02
72010050Krajské sdružení PrahaVolební výdaje pro volby do zastupitelstva hl. m. Prahyveřejné peníze-3127252014-09-02
72010060Krajské sdružení PrahaProvozní náklady klubu zastupitelů hl. m. Prahyveřejné peníze-200002014-11-11
72010061Krajské sdružení PrahaRezervní fond klubu zastupitelů hl. m. Prahyveřejné peníze-200002014-11-11
72010062Krajské sdružení PrahaOdměna neuvolněným zastupitelům hl. m. Prahy za výkon mandátuveřejné peníze-1500002014-11-11
73010001Krajské sdružení PrahaKomunitní centrum - výdaje z účelových darůúčelově určené peníze-02014-06-17
73010002Krajské sdružení PrahaVolební výdaje Prahaúčelově určené peníze-02014-09-26
73010601Krajské sdružení PrahaVolební výdaje Praha 6účelově určené peníze-02014-09-26
73010701Krajské sdružení PrahaVolební výdaje Praha 7účelově určené peníze-02014-09-04
73011101Krajské sdružení PrahaVolební výdaje Praha 11účelově určené peníze-02014-09-04
73011201Krajské sdružení PrahaVolební výdaje Praha 12účelově určené peníze-02014-09-04
73011301Krajské sdružení PrahaVolební výdaje Praha 13účelově určené peníze-02014-07-25
73011401Krajské sdružení PrahaVolební výdaje Praha 14účelově určené peníze-02014-09-04
73011601Krajské sdružení PrahaVolební výdaje Praha 16účelově určené peníze-02014-09-04
73011801Krajské sdružení PrahaVolební výdaje Praha 18účelově určené peníze-02014-09-04
73012201Krajské sdružení PrahaVolební výdaje Praha 22účelově určené peníze-02014-09-04
∑ 2384342372    ∑ -871455 

Z rozpočtových položek, které nebyly registrovány finančním odborem, nelze proplácet.

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.