• @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Rozpočet sdružení Liberecký kraj

Subjekt rozpočtu: Krajské sdružení Libereckého kraje
Předkladatelé: Předsednictvo sdružení ve složení Petr Vyhnal, Pavel Klápště, Jaromír Vrbata

(Částky v tis. Kč)

Příjmy celkem 7.4
Účelově určené příjmy 5.0
Volné příjmy 2.4
Výdaje celkem 7.4
Rezerva předsednictva krajského sdružení 1.4
Zajištění akcí a propagačních materiálů 6.0
Saldo rozpočtu 0.0
© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.