• @predsedajici has upload permissions
  • @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions

Grafický manuál Pirátů

Celostátní fórum

  1. ukládá republikovému předsednictvu, aby ve spolupráci s příslušnými odbory dopracovalo návrhy logotypu a aplikací grafického manuálu, které předloží ke schválení celostátnímu fóru do šesti měsíců od účinnosti tohoto usnesení.
  2. Grafický manuál se aplikuje na systémy strany, vizitky, jmenovky, dokumenty, razítko, prezentace, bannery, wallpapery, trička, samolepky, dopisy, smlouvy.
  3. Toto usnesení účinkuje desátým dnem po vyhlášení.
© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.