• @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

OBEC

Kandidátní listina České pirátské strany (politická strana) pro volby do zastupitelstva obce/města/městského obvodu/městské části …………….. konané ve dnech ……………..

Volební obvod:
Politická strana: Česká pirátská strana (ČPS)
Jméno a příjmení zmocněnce:
Místo trvalého pobytu zmocněnce:
E-mail zmocněnce, datová schránka:
Jméno a příjmení osoby oprávněné: Ivan Bartoš
Funkce osoby oprávněné: předseda strany podle čl. 14 Stanov České pirátské strany
Pořadí Jméno a příjmení, věk Povolání Obec Stranická příslušnost Fotografie
1 Martin Brož, 36programátor, analytik Praha ČPS

V Praze dne ……………………..

Přílohy

  • Prohlášení kandidáta (….. krát).

Osoba oprávněná:

Zmocněnec:

© Piráti, 2018. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.