• @cen_ao has delete permissions
  • @ALL has read permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions

Přehled technických systémů AO

Přehled technických systémů ve správě administrativního odboru. Seznam všech systémů naleznete zde. Za jeho správnost odpovídá Technický odbor. Více v pravidlech.

Seznam systémů

O evidenci

§ 2 Evidence technických systémů strany

(3) Pro každý technický systém strany se eviduje:

  • a) volitelně adresa - odkaz pro koncového uživatele;
  • b) fáze životního cyklu - informace o tom, zdali je technický systém vhodný k užívání (může nabývat hodnot testuje se, k užívání, ruší se, zrušený);
  • c) vlastník - původce potřeby technický systém provozovat s pravomocí systém zrušit;
  • d) věcný správce - orgán odpovědný za koncepci a správu obsahu technického systému (zpravidla včetně řízení oprávnění);
  • e) volitelně věcný garant - osoba delegovaná věcným správcem za účelem urychlení komunikace;
  • f) technický správce - orgán odpovědný za provoz technického systému, poskytující součinnost věcnému správci;
  • g) volitelně technický garant - osoba delegovaná technickým správcem za účelem urychlení komunikace;
  • h) volitelně vazby - další technické systémy, se kterými je tento významným způsobem logicky propojen.
© Piráti, 2022. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
ao/systemy.txt · Poslední úprava: 10.09.2022 22:31 autor: vojtech.pikal