• @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions
  • lukas_novy has no permissions

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

zo:docs:ppiprinciples [11.02.2010 22:58] (aktuální)
Jakub Michalek vytvořeno
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Principy PPI ======
  
 +**Stanovení principů pirátského hnutí** je jednostránkový neoficiální dokument, který Reinier Bakels předložil jako reakci na snahy ratifikovat [[manifest]]. ​
 +
 +  - Cílem „pirátského“ hnutí je snažit se o rovnováhu mezi informovanou veřejností a kulturní politikou ve věku informací. Informační politika zahrnuje hlavně
 +    - takzvané „duševní vlastnictví“:​ autorská práva, patenty, ochranné známky; ​
 +    - soukromí v nejširším smyslu slova.
 +  - Problém leží ve vychýlenosti politického procesu na jednu stranu:
 +    - Politika „duševního vlastnictví“ se v současnosti žene téměř výlučně k zájmům případných nositelů práv bez ohledu na obecný zájem spočívající například v podpoře věd a umění.
 +    - Soukromí se přehnaně obětuje za bezpečnostní a exekuční cíle.
 +  - Metoda pirátského hnutí je politizování těchto problémů a snaha o řádnou politickou reprezentaci zájmů, aby byla obnovena rovnováha argumentů na obou stranách.
 +    - Politika vyžaduje praktický přístup, který směruje k rozhodování. Koalice a kompromisy se z principu nevylučují,​ pokud může být politika nakloněna ve směru, který svědčí pirátskému hnutí.
 +    - V současné době nemusí být obecná veřejnost dobře informována o cílech pirátského hnutí, byť jen kvůli přetrvávající dezinformační kampani oponentů. Proto nutno zdůraznit vzdělávání obecné veřejnosti.
 +  - Narozdíl od některých populistických stran, piráti nezpochybňují současný politický systém sám o sobě, ale využívají ho.
 +  - Pirátské strany mají pěstovat politickou etiku nejvyšší úrovně. Jejich názory mohou (a budou) považovány za neobvyklé, ale měly by vždy být považovány za rozumné, realistické a "​decentní"​. Etika je důležitou výhodou proti oponentům, kteří ji nezachovávají nebo ji předstírají.
© Piráti, 2020. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.