• @ALL has read permissions
 • lukas.novy has no permissions
 • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions
 • lukas_novy has no permissions

Principy PPI

Stanovení principů pirátského hnutí je jednostránkový neoficiální dokument, který Reinier Bakels předložil jako reakci na snahy ratifikovat manifest.

 1. Cílem „pirátského“ hnutí je snažit se o rovnováhu mezi informovanou veřejností a kulturní politikou ve věku informací. Informační politika zahrnuje hlavně
  1. takzvané „duševní vlastnictví“: autorská práva, patenty, ochranné známky;
  2. soukromí v nejširším smyslu slova.
 2. Problém leží ve vychýlenosti politického procesu na jednu stranu:
  1. Politika „duševního vlastnictví“ se v současnosti žene téměř výlučně k zájmům případných nositelů práv bez ohledu na obecný zájem spočívající například v podpoře věd a umění.
  2. Soukromí se přehnaně obětuje za bezpečnostní a exekuční cíle.
 3. Metoda pirátského hnutí je politizování těchto problémů a snaha o řádnou politickou reprezentaci zájmů, aby byla obnovena rovnováha argumentů na obou stranách.
  1. Politika vyžaduje praktický přístup, který směruje k rozhodování. Koalice a kompromisy se z principu nevylučují, pokud může být politika nakloněna ve směru, který svědčí pirátskému hnutí.
  2. V současné době nemusí být obecná veřejnost dobře informována o cílech pirátského hnutí, byť jen kvůli přetrvávající dezinformační kampani oponentů. Proto nutno zdůraznit vzdělávání obecné veřejnosti.
 4. Narozdíl od některých populistických stran, piráti nezpochybňují současný politický systém sám o sobě, ale využívají ho.
 5. Pirátské strany mají pěstovat politickou etiku nejvyšší úrovně. Jejich názory mohou (a budou) považovány za neobvyklé, ale měly by vždy být považovány za rozumné, realistické a „decentní“. Etika je důležitou výhodou proti oponentům, kteří ji nezachovávají nebo ji předstírají.
© Piráti, 2022. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
zo/docs/ppiprinciples.txt · Poslední úprava: 11.02.2010 22:58 autor: Jakub Michalek