• @ALL má oprávnění číst
 • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
 • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
 • lukas.novy nemá žádná oprávnění

PPI GA 6b/2015 No to TTIP

The Assembly of Members of Pirate Parties International Strictly oppose international treaties enforcing broken monopolies hindering developing countries or human rights and freedoms. Thus, we

 • Strictly oppose TTIP
 • Support the protest movement all over the world
 • Urge the European Parliament and both houses of the U.S. Congress not to consent to TTIP
 • Call for ex-ante and ex-post human rights impact assessments to be conducted for every trade agreement.

PPI GA 6b/2015 Ne TTIP

Shromáždění členů Pirátské internacionály je striktně proti mezinárodním smlouvám prosazujících nefunkční monopoly, které brání rozvojovým zemím nebo poškozují lidská práva a svobody. Proto :

 • jsme striktně proti TTIP
 • podporujeme protestní hnutí po celém světě
 • vyzýváme Evropský parlament a obě komory amerického kongresu, aby nesouhlasili s TTIP
 • vyzýváme k hodnocení očekávaných a dodatečných dopadů na lidská práva, která mají být provedena s každou obchodní dohodou
© Piráti, 2018. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.