• @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions
  • lukas_novy has no permissions

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

zo:docs:ppi_5_2015 [20.01.2016 22:52] (aktuální)
Mikulas.Peksa vytvořeno
Řádek 1: Řádek 1:
 +==== PPI GA 5/2015 Privacy ====
  
 +
 +Pirates are committed to privacy and corresponding civil liberties of all human beeings worldwide. We will never tolerate state driven surveillance measures of any kind.
 +
 +Adequate protection against crime is an important responsibility of the state. We must ensure this responsibility is fulfilled through an intelligent,​ rational and evidence-based security policy without surveilance.
 +
 +The practice of routine, automated and untargeted data collection, storage and matching is to be abolished. ​
 +Anyone subject to state surveillance should be informed of these facts in due time to safeguard against abuse. ​
 +
 +==== PPI GA 5/2015 Soukromí ====
 +
 +
 +Piráti se zavázali k soukromí a k odpovídajícím občanským svobodám všech lidí po celém světe. Nikdy nebudeme tolerovat státem řízené sledování jakéhokoliv druhu.
 +
 +Odpovídající ochrana proti kriminalitě je důležitá odpovědnost státu. Musíme zajistit, aby tato odpovědnost byla naplňována prostřednictvím inteligentní,​ racionální a na důkazech založené bezpečnostní politiky bez sledování.
 +
 +Praktiky rutinního, automatického a nezacíleného sběru, ukládání a srovnávání dat musí být ukončeny.
 +Každý, kdo podléhá státnímu dohledu, by měl být informován o těchto skutečnostech v zákonem stanovené době, pro ochranu před zneužitím. ​
© Piráti, 2020. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.