• @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions

PPI GA 5/2015 Privacy

Pirates are committed to privacy and corresponding civil liberties of all human beeings worldwide. We will never tolerate state driven surveillance measures of any kind.

Adequate protection against crime is an important responsibility of the state. We must ensure this responsibility is fulfilled through an intelligent, rational and evidence-based security policy without surveilance.

The practice of routine, automated and untargeted data collection, storage and matching is to be abolished. Anyone subject to state surveillance should be informed of these facts in due time to safeguard against abuse.

PPI GA 5/2015 Soukromí

Piráti se zavázali k soukromí a k odpovídajícím občanským svobodám všech lidí po celém světe. Nikdy nebudeme tolerovat státem řízené sledování jakéhokoliv druhu.

Odpovídající ochrana proti kriminalitě je důležitá odpovědnost státu. Musíme zajistit, aby tato odpovědnost byla naplňována prostřednictvím inteligentní, racionální a na důkazech založené bezpečnostní politiky bez sledování.

Praktiky rutinního, automatického a nezacíleného sběru, ukládání a srovnávání dat musí být ukončeny. Každý, kdo podléhá státnímu dohledu, by měl být informován o těchto skutečnostech v zákonem stanovené době, pro ochranu před zneužitím.

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.