• @ALL has read permissions
 • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions

Pařížská deklarace

Účelem této organizace je zastupovat evropské Pirátské hnutí před evropskými institucemi a pracovat ve prospěch svých členů tím, že mimo jiné bude:

 • Usnadňovat koordinaci a spolupráci mezi svými členy.
 • Pomáhat svým členům při propagaci Pirátského hnutí v Evropě.
 • Dodržovat principy Pirátského manifestu, které budou převzaty do stanov.
 • Fungovat jako spojka mezi evropskými Pirátskými stranami a pirátskými europoslanci.
 • Podporovat své členy při organizování akcí zaměřených na evropská témata.

Zdroj: http://wiki.ppeu.net/doku.php?id=statutes:paris2013:minutes

Originál anglicky

Purpose of the organisation is to represent the European Pirate movement towards the European institutions and to work in the interest of its members by, amongst other things:

 • Facilitating coordination and cooperation between its members.
 • Assisting its members to promote the Pirate movement in Europe.
 • Taking as its principles the Pirate manifesto, as will be annexed to the statutes.
 • Functioning as a link between European Pirate Parties and Pirate MEPs.
 • Encouraging and support its members in organizing events focused on European topics
© Piráti, 2022. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
zo/docs/parizska_deklarace.txt · Poslední úprava: 29.06.2013 18:19 autor: Petr Kopac