• @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions
  • lukas_novy has no permissions

IFPI strategie dětské pornografie

Johan Schlüter

„Dětská pornografie je důležitá,“ hlásal nadšeně řečník na pódiu. „Je důležitá, protože politici si uvědomují nebezpečnost dětské pornografie. Rozložíme-li na stůl takovéto karty, pak můžeme politiky přesvědčit, aby začali blokovat internetové stránky. A jakmile to udělají, můžeme je přesvědčit, aby pokračovali blokováním stránek se sdílenými daty.“

Dějištěm se stal seminář pořádaný Americkou obchodní komorou ve Stockholmu dne 27. května 2007, pod názvem Švédsko – bezpečný přístav pro piráty? Řečníkem byl Johan Schlüter z dánské protipirátské skupiny, lobistické federace pro hudební a filmový průmysl, jako je třeba IFPI nebo jiné sdružení.

Zúčastnil jsem se semináře společně s dalšími dvěma piráty, s lídrem Pirátské strany Rickem Falkvingem, a se zkušeným internetovým aktivistou Oscarem Swartzem. Hned po skončení semináře napsal Oscar článek v Computer Sweden. Později o semináři blogoval na internetu Rick, a já se také přidal. (Všechny odkazy jsou ve švédštině)

Jednoho dne budeme mít ohromný filtr, který vytvoříme díky blízké spolupráci s IFPI a MPA. Průběžně sledujeme dětskou pornografii na internetu, abychom předvedli politikům, že filtry fungují. Dětská pornografie je oblast, kterou politici chápou,“ pousmál se Johan Schlüter, zatímco zářil hrdostí a nadšením.

Dnes byla stránka The Pirate Bay zablokována všemi nejrozšířenějšími poskytovateli internetu v Dánsku. Strategie představená panem Schlüterem funguje jako načasovaný spínač.

Nejprve začít dětskou pornografií, kterou každý odsouhlasí jako pobuřující, a potom najít nějaké politiky, kteří by chtěli v očích společnosti vypadat, že něco skutečně dělají. Nevadí jim, že princip blokování stránek je natolik jednoduchý, že ho lze obejít za 10 sekund. Cílem této počáteční fáze je získat si politiky a samozřejmě také širokou veřejnost, a aby přijali pravidlo, které popisuje, jak je cenzura internetu důležitá. Jakmile bude pravidlo společností přijaté, potom bude jednoduché rozšířit ho i na jiné oblasti, jako je třeba nelegální sdílení dat. Jakmile společnost cenzuru internetu přijme, začnou se vymýšlet způsoby, jak technicky zajistit, aby cenzuru na internetu nemohl nikdo obejít.

Pár měsíců před seminářem, na kterém přednášel Johan Schlüter, vyzkoušeli lobisté autorských práv přesně stejnou taktiku ve Švédsku. V červenci roku 2007 plánovala švédská policie přidat The Pirate Bay na švédský seznam pornografických stránek, které jsou blokovány nejrozšířenějšími švédskými poskytovateli internetu.

Policie neučinila jediný pokus o zkontaktování kohokoliv z The Pirate Bay, který samozřejmě měla podniknout, pokud by skutečně nalezla jakýkoliv odkaz na fotografie se sexuálním zneužíváním dětí. Jejich cílem bylo jednoduše zcenzurovat výše uvedené stránky, a zároveň poukázat na jejich provinění ze spoluúčasti na sdílení dat obsahujících dětskou pornografií.

Ve švédském případě, plán selhal, když byl prozrazen zaktualizovalizovaný seznam cenzury, ještě předtím, než byl použit. Po vlně rozhořčení na bloggerských stránkách, byla policie nakonec přinucena stáhnout tvrzení, že na stránkách nalezli fotografie s dětskou pornografií, a neměli již žádný další podklad pro cenzuru stránek zaměřených na sdílení dat. Dnes stránky The Pirate Bay nejsou ve Švédsku cenzurovány, narozdíl od Dánska.

Ale lobisté autorského zákona se nikdy nevzdají. Pokud nejsou schopni svých cílů dosáhnout na národní úrovni, budou to zkoušet na půdě EU, a stejně tak naopak.

Velké filmové a nahrávací společnosti si přejí cenzurování internetu a jsou ochotny použít dětskou pornografii jako záminku, aby svého cíle dosáhly. Všechno, co potřebovaly, byl politik, který by byl připraven vykonat jejich příkazy, aniž by ztrácel mnoho úsilí nad ověřováním faktů, nebo použil zdravý rozum při přemýšlení nad dopady cenzury na internetu.

Bohužel nalezly jednu političku v nově ustanovené švédské eurokomisařce Cecilii Malmströmové. V březnu 2010 představila EU směrnici týkající filtrování internetového obsahu, přesně v tom duchu, jak Johan Schlüter hlásal ve svém projevu na semináři roku 2007.

Předpokládám, že pohnutky komisařky Malmströmové jsou čestné, a že skutečně věří, že dělá něco dobrého, aby zabránila sexuálnímu zneužívání dětí. Ale zamést problém pod koberec, nebo ho skrýt mezi filtry – to nikdy nebude to správné řešení. Jestliže jsou stránky poskytující fotografie sexuálně zneužívaných dětí přístupné na internetu, pak mohou být zrušeny, a lidé šířící dětskou pornografii by měli být umístěni do vězení (po rozhodnutí soudu).

Avšak směrnice internetové cenzury Cecilie Malmströmové nebude mít vůbec žádný positivní dopad na sexuálně zneužívané děti ve světě. Všeho, čeho dosáhne, jestliže se směrnicí uspěje, bude uzákonění internetové cenzury v Evropě, přesně tak jak chtějí lobisté autorského zákona.

Jestliže uspěje, bude to velmi smutné.

—Christian Engström, Pirate MEP, zdroj.

© Piráti, 2022. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
zo/docs/ifpi_cp.txt · Poslední úprava: 29.04.2010 05:57 autor: Adam Soukal