• @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions
  • lukas_novy has no permissions

Vysvětlení volné tvorby

Obsah je neomezený zdroj. Lidé teď dovedou vyrábět kopie digitálního obsahu zdarma. Proto čekáme, že obsah bude zdarma – protože naplnit ho skutečně nic nestojí. To je SPRÁVNĚ.

Berte „obsah“ — kulturu — jako vodu. Kde teče voda, život vzkvétá.

Obsah je zdarma jako voda v řece

Nádoby — předměty jako knihy, DVD, pevné disky, módní oblečení, akční figurky a výtisky — nejsou zdarma. Jsou omezeným zdrojem. Nikdo nečeká, že tyto předměty budou zdarma, a lidé za ně dobrovolně platí.

Nádoby nejsou zdarma

Berte „nádoby“ — knihy, disky, pevné disky — jako džbány a nádržky. Tyto nádoby zužitkovávají vodu, a zvyšují proto její hodnotu. Pokud můžete zdarma odebírat vodu z veřejné řeky, výborně — nesnižujete tím hodnotu nádrží. Spíše naopak: Když řeky tečou, užitek a hodnota vodních nádrží se zvyšuje.

zdarma versus za peníze; užívej neomezené zdroje, abys mohl prodávat omezené zdroje

Metafora pokračuje: Copyright je monopol, který se pokouší přehradit a ovládnout všechny řeky; z řek zbudou jen stružky. Pokud se Velkému Obsahu podaří znepřístupnit kulturu, je to jako kdyby zablokoval přítok vody: Dostane stojatou vodu, která se změní v jed. Ryby vyhynou a komáři se rojí, protože voda nemá ani zdroj, kde by pramenila, ani zátoku, kde by ústila.

stojatá voda s komáry a rybí kostí (A tak dostaneme problémy jako je tento.)

Umělci nevlastní kulturu, ale každý má právo na svoje jméno (a náleží mu uznání). Každý umělec, který se těší oblibě fanoušků, ví, jak daleko roznese milostivé obecenstvo věhlas jeho jména. Naše obecenstvo chce, aby se nám dařilo. Lidé chtějí, aby k nám dosáhly jejich peníze a podpora.

Umělec a obecenstvo

Proto je spolupráce umělce s obchodníkem důležitá. Podepsaná kniha má větší cenu než nepodepsaná. Obchodníci, kteří spolupracují s umělci — mají s umělci společné příjmy — získávají podporu jak umělců, tak obecenstva, a díky tomu prodají více předmětů za více peněz.

vydavatel jako prostředník mezi umělcem a obecenstvem

Za podmínek licence Creative Commons-Zachovejte licenci, smí každý vyrábět a prodávat předměty týkající se mého filmu Sita Sings the Blues, aniž by musel mít moje povolení. Ale kdo se o svůj zisk se mnou podělí, dostane ode mě „značku podpory tvůrce“ nebo podpis a já jeho fanoušky nasměruji na jeho výrobek (ústní šíření mezi fanoušky a moje webová stránka).

značku podpory tvůrce

Soutěžící výrobky však přesto lze prodávat bez mého souhlasu. Pokud jsou levnější, lepší nebo dostupnější, můžou se prodávat lépe, než ty, které jsem podpořila. A proč by neměly? Obchodní soutěž může být prospěšná. Tím podnětnější to bude pro každou společnost, se kterou spolupracuji, aby poskytovala výrobky vysoké kvality za rozumnou cenu a snadno dostupné. Nemá cenu soutěžit s výrobkem, který už je dobrý; pokud již existuje dobré a dostupné vydání Sita Sings the Blues v pevné vazbě nebo v podání komiksu, proč by se někdo obtěžoval vydáním dalšího? Pokud ano, musí mít soutěžící kniha nějakou důležitou vlastnost, kterou původní vydání postrádá. Pokud nový soutěžitel přináší o tolik vyšší kvalitu, že má vyšší hodnotu než moje doporučení, tak dobře mu tak, že udělal něco správně.

Nezapomeňte:

Svobodné podnikání je také projev svobodné kultury.

Obvyklé otázky o volné tvorbě

Proč vůbec tisknout knihu, když je obsah volně dostupný na Internetu?

Protože Internet má svoje limity. Nemůžete se ho dotýkat nebo ho cítit. Obraz se omezuje na kvalitu monitoru a může vyvolávat únavu očí.

namáhání očí při čtení obrazovky

Knihy mají hodnotu, která přesahuje hodnotu duševního bohatství, které ztělesňují. Jsou přenosné, hmatatelné, a odolné vůči výpadkům proudu. Umělecké knihy mají i další přínosné vlastnosti: ozdobné přebaly, reliéfy, odrazivé a matné inkousty, papírové textury, velice vysoké rozlišení. Knihy mohou být nádherné předměty samy o sobě. Podepsané knihy jsou umělecká díla. Knihy mohou mít hodnotu jako sběratelské kusy, protože mají OMEZENÉ edice.

krásná kniha

Obecenstvo si žádá spojení s tvůrcem. I když je obsah zdarma, mnoho fanoušků vyžaduje fyzický projev díla. Chtějí podpořit umělce. Zboží — předměty jako knihy, DVD, oblečení — působí jako vodič, který zprostředkovává výměnu mezi umělcem a obecenstvem.

Proč to volně šířit Internetem, když je to dostupné jako kniha (nebo DVD, CD, atd.)?

Protože pokud je to volně dostupné, může se to šířit. Pokud je to dobré, obecenstvo to bude citovat, odkazovat, sdílet, recenzovat a propagovat. Volná tvorba dokáže totéž co reklama, až na to, že je dobrá, ne špatná, svobodná, ne ovládaná, volně sdílená, ne vnucována pod tlakem. Místo utrácení obrovských sum na mizernou reklamu, která prodává vámi zablokovaný „obsah“, prostě obsah uvolněte a nechte ho, aby se propagoval sám. Využijte neomezené zdroje, abyste prodali omezené zdroje.

Ale dokonce i na Internetu musím používat marketing!

Možná. Záleží na tom, co máte za obsah a kolik máte času. Pokud je to, co máte, dobré, prostě tomu dejte čas. „Virální“ růst je exponenciální, ale může zabrat nějaký čas. Nebo můžete použít reklamu, abyste uměle nasměrovali pozornost obecenstva na něco, co by ho jinak nezajímalo. Pokud ale dílo není dobré, zájem opadne společně s reklamou.

graf porovnávající růst svobodné kultury s rozšiřováním kultury omezené copyrightem

To je naše představa svobody. Není to komunismus. Není to kapitalismus, který známe. Rozhodně to nejsou žádné monopoly. Je to svobodná kultura a svobodné podnikání.

Nina Paley

© Piráti, 2022. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
zo/docs/free_cont.txt · Poslední úprava: 03.06.2010 22:03 autor: Jakub Michalek