• @ALL has read permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions

Datum: Pátek, 9. února 1996 17:16:35 +0100
Od: John Perry Barlow barlow@eff.org
Předmět: Deklarace nezávislosti Kyberprostoru

Včera podepsal ten bezpáteřní velikán z Bílého domu zákon z roku 1996 o „reformě“ telekomunikací. Tipper Gore tuto proceduru fotografoval na digitál, aby mohl fotky začlenit do své knihy nazvané „24 hodin v Kyberprostoru“.

Při té příležitosti jsem byl také požádán, abych se podílel na vzniku knihy tím, že bych napsal něco přiměřeného této události. Kvůli zrůdnostem, které se tato legislativa chystala uvalit na Net, jsem se rozhodl, že naše doba je stejně dobrá jako každá jiná, abychom vysypali trochu čaje do virtuálního kotviště.1)

Vždyť zákon o „reformě“ telekomunikací, proti jehož přijetí hlasovalo pouze 5 senátorů, prohlašuje za nezákonné říkat na síti „hovno“ a hrozí za to pokutou 250 tisíc dolarů. Nebo vyslovit zde v podstatě jakékoliv z dalších 7 sprostých slov, která jsou zakázána ve vysílání. Nebo otevřeně diskutovat o potratech. Nebo mluvit o tělesných funkcích jinak než jedině v lékařských termínech.

Pokouší se zatížit konverzaci v Kyberprostoru přísnějšími omezeními, než jaká v současné době panují v senátní kantýně, kam jsem chodil na večeři a kde jsem slyšel z úst senátorů Spojených států barvité nemravnosti pokaždé, když jsem tam přišel.

Tento zákon byl na nás uvalen lidmi, kteří nemají nejmenší potuchy, kdo jsme nebo kde se naše konverzace odehrává. Je to, jak říká můj dobrý přítel a Editor na drátě Louis Rossetto, jako kdyby „ti analfabet diktoval, co máš číst.“

Dobře, vyserem se na ně.

Anebo přesněji, už se s nimi musíme rozloučit. Vyhlásili válku Kyberprostoru. Ukážeme jim mazanost, neuchopitelnost a moc, které použijeme při své obraně.

Sepsal jsem (s patřičnou velkolepostí) něco, co se doufám stane jedním z mnoha prostředků vedoucích k tomuto cíli. Pokud vám text přijde užitečný, doufám, že ho budete šířit tak, jak jen to bude možné. Pokud chcete, můžete vynechat mé jméno, protože zásluhy mě nezajímají. Fakt ne.

Ale doufám, že se tento nářek ponese Kyberprostorem, a jeho ozvěny se promísí, zesílí a umocní, až se stane obrovským řevem, který odpovídá blbosti, kterou nás právě zavalili.

Tímto se vyhlašuje…

Deklarace nezávislosti Kyberprostoru

Vlády průmyslového světa, vy strhaní obři z masa a oceli, přicházím z Kyberprostoru, nového domova mysli. Ve jménu budoucnosti žádám vás, kteří jste minuli, abyste nás nechali na pokoji. Nejste mezi námi vítáni. Nemáte svrchovanost nad místy, kde se scházíme.2)

Nemáme volenou vládu, ani ji nejspíš mít nebudeme, takže vás neoslovuji s větší autoritou, než se kterou vždy mluvívá svoboda sama. Prohlašuji za přirozené, že globální společenský prostor, který jsme vytvořili, nemá nic společného s tyranidou, do které se nás snažíte uvalit. Na panování nad námi nemáte ani morální právo, ani donucovací prostředky, kterých by mělo smysl se bát.

Vlády odvozují svoji oprávněnou moc ze souhlasu ovládaných. O ten náš jste ani nepožádaly, ani jste ho neobdržely. Nepozvali jsme vás. Neznáte nás, ani náš svět. Kyberprostor neleží uvnitř vašich hranic. Nemyslete si, že ho můžete postavit, jako by to byl veřejný stavební projekt. Nemůžete. Projevuje se v něm přirozenost a roste sám díky našemu společnému jednání.

Naší skvělé a sbližující konverzace jste se ani neúčastnili, ani jste nevytvořili bohatství našich tržištích. Neznáte naši kulturu, naši etiku nebo nepsaná pravidla, která naší společnosti už teď přinášejí pevnější řád, než jaký by vaše tresty vůbec mohly zajistit.

Tvrdíte, že jsou u nás problémy, které potřebujete vyřešit. Využíváte svého tvrzení k ospravedlnění invaze do naší zóny. Řada z těchto problémů vůbec neexistuje. Skutečné konflikty, v nichž se páchají křivdy, poznáme a zaměřujeme na ně své prostředky. Ustavujeme svou vlastní Společenskou smlouvu. A tato vláda vznikne podle podmínek našeho světa, ne vašeho. Náš svět je jiný.

Kyberprostor sestává jen z transakcí, vztahů a myšlenek, které svým uspořádáním připomínají stojatou vlnu na síti naší komunikace. Náš svět, který je zároveň všude i nikde, určitě není tam, kde žijí naše těla.

Vytváříme svět, do něhož smí vstoupit každý bez ohledu na přednosti či předsudky založené na rase, hospodářské síle, vojenské moci nebo místě původu.

Vytváříme svět, kde může každý vyjadřovat svou víru, kde chce. Bez ohledu na to, jak je výstřední, se nemusí bát, že bude umlčován nebo tlačen většinou k souhlasu.

Vaše právní pojmy pro majetek, vyjadřování, identitu, hnutí a souvislosti se na nás nevztahují. Jsou založeny na hmotě. Tady žádná hmota není.

Naše identity nemají těla, takže, narozdíl od vás, nemůžeme dosahovat pořádku prostřednictvím fyzického donucení. Věříme, že naše vláda povstane z etiky, osvíceného přístupu a obecného blaha. Naše identity se mohou rozšířit do mnoha vašich právních systémů. Jediné právo, které respektují všechny naše kultury, je Zlaté pravidlo. Věříme, že jsme schopni na jeho základě vytvořit jednotlivá řešení. V žádném případě ale nemůžeme přijmout řešení, které se nám snažíte vnutit.

Dnes jste ve Spojených Státech vytvořili právo, „Zákon o reformě telekomunikací“, který zavrhl vaši vlastní Ústavu a zneuctil sny Jeffersona, Washingtona, Milla, Madisona, DeToqueville a Brandeise. Tyto sny se nyní musí opět zrodit v nás.

Obáváte se vlastních dětí, protože se cítí doma ve světe, kde vy budete navždy pouze přistěhovalci. Jelikož z nich máte strach, pověřujete vaše byrokracie zodpovědností rodičů, kterou sami zbaběle nést odmítáte. V našem světě jsou všechny pocity a projevy lidskosti, od ponižujících po andělské, bezproblémovou součástí celku, jsou částečkami globální komunikace. Nemůžeme oddělovat vzduch, který nás dusí, od vzduchu, ve kterém létají orli.

V Číně, Německu, Francii, Rusku, Singapuru, Itálii a ve Spojených státech se snažíte odrazit virus přenášející svobodu tím, že stavíte strážné věže na hranicích Kyberprostoru. Ty snad nákazu na krátký čas zdrží, ale nebudou fungovat ve světě, přes který se brzy převalí vlna médií nesoucích jedničky a nuly.

Váš čím dál tím zastaralejší informační průmysl se chce zvěčnit tím, že v Americe a všude jinde navrhuje zákony, které si nárokují vlastnictví samotného jazyka na celém světě. Tyto zákony by prohlásily myšlenku za další průmyslový výrobek, která vznešeností nepřesahuje surové železo. V našem světe lze cokoliv, co lidská mysl vytvoří, neomezeně šířit a kopírovat bez jakýchkoliv nákladů. Globální sdílení myšlenek už k tomu nevyžaduje vaše továrny.

Tato nepřátelská a kolonialistická opatření nás uvrhla do stejného postavení, jako měli předchozí milovníci svobody a sebeurčení, kteří museli odmítnout nadvládu vzdálené a neinformované moci. Musíme vyhlásit nedotknutelnost našeho virtuálního já vaší svrchovaností, ačkoliv setrváme na svolení s vaší vládou nad našimi těly. Rozprchneme se po planetě, aby nikdo neuvěznil naše myšlenky.

Vytvoříme civilizaci Mysli v Kyberprostoru. Nechť je lidštější a spravedlivější než světy, které dosud vyrobila vaše vláda.

Davos, Švýcarsko 8. února 1996


John Perry Barlow, kognitivní disident, spoluzakladatel Electronic Frontier Foundation

Domovská stránka: http://www.eff.org/~barlow


Jenom omyl samotný potřebuje oporu vládní moci. Pravda sama stojí pevně.

—Thomas Jefferson, Poznámky o Virginii

Zdrojze

1) Bostonský čajový dýchánek, 1773, kterým začínala americká válka za nezávislost.
2) Podobný jazyk je typický pro revoluční proklamace, viz např. Výzva předsedů zeměkoule.
© Piráti, 2023. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
zo/docs/decl_cyb.txt · Poslední úprava: 09.02.2011 18:19 autor: Jakub Michalek