• @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions

Písemné prohlášení 29 o uchovávání údajů internetových vyhledávačů

"Rozšiřte uchovávání údajů o internetových vyhledávačích!" požadují europoslanci v Psaném prohlášení 29

Toto je překlad blogu, který jsem publikoval ve švédštině 28. května. Většina odkazů nyní směřuje na stránky v angličtině.

Všichni členové Evropského parlamentu mohou právě těď podepsat tzv. „Písemné prohlášení“, které požaduje, aby směrnice o uchovávání údajů byla rozšířena tak, aby pokryla také vyhledávače. Poskytovatelé tak budou přinuceni ukládat informace o tom, co každý z nás občanů vyhledával na internetu. Důvodem pro rozšíření kontroly nad občany je boj proti dětské pornografii, tak jako obvykle.

Návrh o shromažďování údajů o internetovém vyhledávání je znám jako Písemné prohlášení 29. Lidé stojící v pozadí Písemného prohlášení 29 mají agitační stránku zvanou smile29.eu.

Nevím, proč vybrali takovou nevkusnou webovou adresu. Ať už hovoříme o sexuálním zneužívání dětí nebo o zavedení hromadného sledování, nemyslím si, že je na tom něco k smíchu. Ale to je teď vedlejší.

Hlavní požadavek v Písemné deklaraci 29

2. žádá Radu a Komisi, aby uplatňovaly směrnici 2006/24/ES a rozšířily její působnost na internetové vyhledávače, aby bylo možné rychle a účinně potírat dětskou pornografii a sexuální obtěžování on-line;

(přidáno zvýraznění)

Pokud se budete řídit směrnicí 2006/24/ES, pak směrnice o uchovávání údajů je znepokojující a vyžaduje pozornost.

Podle směrnice o uchovávání údajů (která je v současné době v různých stupních realizace v různých členských státech) jsou poskytovatelé internetu a mobilní operátoři povinni sbírat a ukládat údaje o tom, s kým jsme v kontaktu a kde se nacházíme. V Písemném prohlášení 29 vyhledávače jako Google a jiní budou muset shromažďovat a ukládat údaje o našem vyhledávání a tyto údaje zpřístupnit policii na požádání.

Několik švédských bloggerů si již povšimlo Písemného prohlášení 29, jmenujme Xorbota, Sultana, Satmarana a Görana Widhama.

Souhlasím s jejich kritikou. Tento návrh doplňuje další cihlu ke kontrole společnosti.

Tak co se stane teď?

Písemné prohlášení je jedním z mnoha nástrojů, kterým Evropský parlament má vyjádřit svůj pohled na věc. Písemná prohlášení nejsou v Evropském parlamentu běžným pracovním postupem. Jsou to vlastně prostředky pro skupiny jednotlivých poslanců Evropského parlamentu, kteří přebírají iniciativu nad tím. co stojí mimo současná politická jednání, často za účelem odstartovat diskusi.

Například Písemné prohlášení 30 chce omezit používání mastných kyselin v konformaci trans v potravinách a Písemné prohlášení 34 chce z 22. května udělat Evropský den proti obezitě.

Autoři písemného prohlášení nejdřív napíšou text o tom, co by Evropský parlament měl vyjádřit jako svoje stanovisko. Má to být krátký text o nejvíce 200 slovech, a měl by být strukturovaný jako ukázka, nejdříve s nějakými odkazy, pak s paragrafy, kde Evropský parlament vyslovuje svoje názorové stanovisko a navrhne nějaká opatření.

Autoři Písemného prohlášení 29 jsou poslanci Tiziano Motti z Itálie a Anna Záborská ze Slovenska. Oba dva jsou členové křesťanských demokratů EPP, kteří tvoří nejpočetnější skupinu v parlamentu.

Po předložení je písemnému prohlášení přiděleno číslo, a je přeložen do všech oficiálních pracovních jazyků. Pak je po dobu tří měsíců zpřístupněn všem poslancům Evropského parlamentu. Pokud chtějí, mohou prohlášení podepsat.

Jestliže ve stanovené lhůtě většina poslanců úspěšně podepíše písemné prohlášení, pak je přijato. Cokoliv z toho, co prohlášení obsahuje, se pak stává oficiálním stanoviskem Evropského parlamentu.

Pokud se autorům nepodaří posbírat dostatek podpisů v dané časové lhůtě, prohlášení neprojde a je s ním konec.

Jelikož v parlamentu je 736 poslanců (Lisabonská smlouva jejich počet rozšiřuje), je zapotřebí 369 podpisů, aby písemné prohlášení prošlo.

Na stránce s přehledem písemných prohlášení je vidět, kolik podpisů daná prohlášení již získala. Právě teď, Písemné prohlášení 29 sesbíralo 324 podpisů.

To se již nebezpečně blíží k jeho přijetí.

Když bude písemné prohlášení přijato, samo o sobě nemá žádný formální právní účinek. Všechno, co říká je to, že Evropský parlament si myslí to či ono o určité otázce, a pozve Evropskou komisi, aby za to či ono převzala iniciativu a zaměřila se na řešení problému.

Záleží tedy na komisi, jestli se chopí takové iniciativy, nebo bude prostě problém ignorovat.

Ale i když přijaté písemné prohlášení nemá přímo právní účinek, je důležitým signálem pro Komisi. Jestliže se v Komisi najde někdo, kdo chce řešit určitou otázku, a písemné prohlášení žádá po komisi v podstatě to samé, pak je pro Komisi výrazně snažší dát se do práce.

Jestliže se Písemné prohlášení 29 o uchovávání údajů z internetových vyhladávačů stane realitou, patrně bude doručeno švédské komisařce Cecílii Malmströmové. Ta je zodpovědná za oblast ”svobody, bezpečnosti a práva„ (ano, skutečně se to tak jmenuje), ta nedávno předložila návrh o zavedení cenzury na internetu s výmluvou na dětskou pornografii.

Jestliže deklarace bude přijata, přilijeme benzín do ohně. Pak může poukázat na to, že parlament ji jasně žádá, aby se zavedlo uchovávání údajů z internetových vyhledávačů, a pokračovala její křížová výprava proti svobodě a otevřenému internetu pod praporem dětské pornografie .

—Christian Engström, Pirate MEP, 31. května 2010 zdroj

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.