• @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions
  • lukas_novy has no permissions

Pirátský kodex

I. Piráti jsou svobodní.

Piráti jsou svobodymilovní, samostatní, nezávislí a odsuzují slepou poslušnost. Zastávají informační sebeurčení a svobodu názoru. Piráti nesou zodpovědnost spojenou se svobodou.

II. Piráti respektují soukromí.

Piráti chrání soukromí. Bojují proti rostoucí posedlosti sledováním ze strany státu a ekonomiky, protože ta brání svobodnému rozvoji jednotlivce. Svobodná a demokratická společnost nemůže existovat bez soukromého a nešmírovaného svobodného prostoru.

III. Piráti jsou kritičtí.

Piráti jsou tvořiví, zvídaví a nepodřizují se stávajícímu stavu. Vrtají se v systémech, hledají slabá místa a nalézají možnosti jejich nápravy. Piráti se učí ze svých chyb.

IV. Piráti jsou čestní.

Drží své slovo. Když jde o společné cíle, solidarita je důležitá. Piráti napravují nevšímavý postoj společnosti a jednají, když je třeba morální odvaha.

V. Piráti respektují život.

Piráti jsou mírumilovní. Proto odmítají trest smrti a ničení našeho prostředí. Piráti zastávají udržitelnost přírody a jejích zdrojů. Neakceptujeme patenty na život.

VI. Piráti touží po znalostech.

Přístup k informacím, vzdělání, znalostem a vědeckým objevům musí být neomezený. Piráti podporují svobodnou kulturu a svobodný software.

VII. Piráti jsou společenští.

Piráti respektují lidskou důstojnost. Usilují o společnost sjednocenou v solidaritě, kde silní chrání slabé. Piráti podporují politickou kulturu objektivnosti a férovosti.

VIII. Piráti jsou mezinárodní.

Piráti jsou součástí globálního hnutí. Využívají příležitostí vzniklých díky Internetu, a tedy dokáží přemýšlet a jednat bez hranic.

© Piráti, 2022. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
zo/docs/codex.txt · Poslední úprava: 07.10.2012 18:47 autor: Adam Zabransky