• @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions
  • lukas_novy has no permissions

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
zo:docs:bochumska_stanoviska [24.07.2013 12:15]
Mikulas Peksa [Ochrana spotřebitele]
zo:docs:bochumska_stanoviska [24.07.2013 12:17] (aktuální)
Mikulas Peksa [Globalizace]
Řádek 52: Řádek 52:
 ==== Globalizace ==== ==== Globalizace ====
 Zvyšující se propojejí světa vidíme všeobecně jako pozitivní a obohacující vývoj. Internet s jeho neohraničenými možnostmi je při tom významným hospodářským faktorem, který překračuje národní politiky. Celosvětová výstavba svobodného internetu není jen idealistický,​ ale především také hospodářsko-politický cíl Pirátské strany. Budeme se zasazovat o to, aby tato globalizace sloužila k obecnému prospěchu všech lidí. To konkrétně znamená, že se budeme zasazovat o to,aby práva lidí z méně rozvinutých zemí byla na světovém trhu posilována,​ a aby více propojené trhy sloužily k vyrovnání a zlepšení rámcových podmínek všech zaměstnanců a konzumentů. Zvyšující se propojejí světa vidíme všeobecně jako pozitivní a obohacující vývoj. Internet s jeho neohraničenými možnostmi je při tom významným hospodářským faktorem, který překračuje národní politiky. Celosvětová výstavba svobodného internetu není jen idealistický,​ ale především také hospodářsko-politický cíl Pirátské strany. Budeme se zasazovat o to, aby tato globalizace sloužila k obecnému prospěchu všech lidí. To konkrétně znamená, že se budeme zasazovat o to,aby práva lidí z méně rozvinutých zemí byla na světovém trhu posilována,​ a aby více propojené trhy sloužily k vyrovnání a zlepšení rámcových podmínek všech zaměstnanců a konzumentů.
 +
 +==== Zdůvodnění ====
 +(není součástí návrhu) Náš základní program obsahuje v současnosti žádnou pasáž o hospodářské politice. To by mělo vlastně jako odůvodnění stačit. Přirozeně jsou tu ale důvody, proč je návrh lepší, než jiné alternativy,​ z nichž 3 nejdůležitější jsou.
 +
 +=== Obsah ===
 +V tomto hospodářsko politickém programu jsou základní hodnoty Pirátů a dříve uzavřené koncepty (podílnictví,​ transparence,​ princip sítě, bezplatná hromadná doprava, existenční jistoty, ....) zohledněny,​ stejně jako zkušenosti z humanitních a ekonomických věd (problematika dluhů, oceňování zdrojů,​...) K tomu jsou navíc všechny důležité oblasti hospodářské politiky krátce zmíněny.
 +
 +=== Širší perspektiva:​ základy místo detailů ===
 +Základní program je tu kvůli základům. Stejně jako u jiných témat je důležité,​ abychom se shodli na základních hodnotách a ty v programu sdělovali. Konkrétní návrhy na změny a řešení hospodářskopolitické povahy patří do volebního programu nebo do zemských programů. Základní program je v ideálním případě základna, ze které jsou odvozovány konkrétní vývody řešení, ale minimálně musí definovat základní postoj strany k hospodářsko-politickým tématům.
 +
 +=== Rozsah: Krátké a výstižné ===
 +Hospodářská část v našem základním programu by neměla být nějaké mnohostránkové prozaické dílo, ale její rozsah by měl být v rozumném poměru k ostatním tématům. Měla by být psána podobným stylem.
 +
 ===== PA118 Důchodový systém 21. století ===== ===== PA118 Důchodový systém 21. století =====
 Inge Schmidt-Barthel / Mauri Fischbein / Manfred Plechaty Inge Schmidt-Barthel / Mauri Fischbein / Manfred Plechaty
© Piráti, 2020. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.