• @ALL has read permissions
 • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions

Aktualizace: text ACTA konečně unikl a je k dispozici na La Quadrature du Net.

ACTA

ACTA (Anti-Counterfeiting Trade Agreement) je připravovaná smlouva mezi EU a USA. Vyjednává se tajně, občané ani politici nemají k jejímu znění přístup. Z toho co uniklo1), vyplývá, že součástí dohody je i:

 • odpojování uživatelů od Internetu při porušování autorských práv,
 • kontrola notebooků a datových médií na hranicích,
 • další omezování osobních svobod ve prospěch nahrávacích kartelů.

ACTA je vyjednávána jako tajná obchodní dohoda, ale po jejím přijetí se bude na členské státy EU tlačit, aby její principy zařadily do své legislativy. Tím se obcházejí standardní demokratické principy tvorby zákonů.

Prohlášení členům pirátských stran a veřejnosti

Skončete s Obchodní dohodou proti padělání (ACTA)!

Vážení členové pirátské strany,

obchodní vyjednavači Spojených států amerických silně tlačí na ostatní státy ve věci přijetí Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA), česky Obchodní dohody proti padělání2). Přejí si dosáhnout účinné celosvětové obchodní dohody v roce 2010, jakmile to bude možné.

Informace, které unikly o této dohodě, lze nalézt na Wikileaks3), na webu Evropské iniciativy digitálních práv (EDRI)4) a Nadace pro svobodnou informační infrastrukturu (FFII) 5). Americká organizace Knowledge Ecology International 6) se dohodě ACTA rovněž důkladně věnuje. Za širokého pokrytí sdělovacími prostředky vyjádřily tyto nevládní organizace velkou obavu ze způsobu vyjednávání a obsahu připravované smlouvy.

Jednání probíhala po celou dobu v tajnosti, aniž by k nim měla přístup veřejnost a přímo zvolení politici v národních parlamentech. Takový způsob krutě odporuje demokracii a jen napomůže rozkladu mezinárodního společenství. K obsahu smlouvy však mají přístup lobbisté nadnárodních společností, kteří pod dohledem prověřených poradců zastupují zájmy průmyslu „duševního vlastnictví“. Státy zúčastnivší se jednání nerespektují podíl veřejnosti a ani od ní nic neočekávají. Ostatní hráči na trhu, kterých se dohoda dotkne, včetně Evropské asociace poskytovatelů internetových služeb (EuroISPA) 7) a dalších poskytovatelů internetových služeb, mají v jednáních stejný hlas jako my. Žádný. Pouze několik málo z jednajících stran má vůbec dovoleno se k textu vyjadřovat a rozšiřovat ho, z čehož jsou ostatní hráči vyloučeni. Včetně členů vašeho parlamentu.8)

Text smlouvy se značně podobá legislativě Spojených států amerických, především Digital Millenium Copyright Act (DMCA), a vyžaduje mimořádně vysokou laťku minimální úrovně ochrany „duševního vlastnictví“. Odporuje tak akademickým studiím, a to bez jakékoliv otevřené nebo veřejné diskuse. Vyjednavači si dobře uvědomují, že směr, který bude namířen podpisem smlouvy, se jen těžko bude měnit, což jen zhorší její dopad.

Předchozí zkušenosti se smlouvami upravujícími „duševní vlastnictví“ ukazují, že kontroverzní dohody původně přijaté jako mnohostranné nebo vícestranné – často bez ohledu na rozvojové země – se časem vynucují v dvoustranných vyjednávání se smluvními stranami, které postrádají hospodářskou sílu vzepřít se důležitým obchodním partnerům. Tyto dohody znatelně překážejí rozvoji zemí, z nichž mnohé ještě nevytvořily průmysl „duševního vlastnictví“. Zabraňují vnitřním investicím a rozvoji průmyslu; v některých případech vedla úprava vztahů „duševního vlastnictví“ obchodními dohodami k zločinům proti zdraví a biopirátství.

Samotný způsob, jakým byla dohoda sjednána, ospravedlňuje požadavek, aby byla zrušena.

ACTA se až příliš podobá diktatuře korporací; na udržitelném rozvoji společnosti, občanských svobodách a řádných procesních pravidlech demokracie jí pranic nesejde. Tato smlouva cílí uzákonit extrémní změnu právního odvětví na celosvětové úrovni, aniž by se na něm celosvětové společenství podílelo. Nepodílí se na něm dokonce ani dotčení občané v těch zemích, které se jednání účastní! Tato záležitost neovlivní pouze pirátské strany ve světě, ale i každou organizaci a každého jedince, který má zájem na demokracii. Proto vás vyzýváme, abyste předložili tuto záležitost veřejnosti ve vaší zemi a zastavili ACTA co nejdříve. Jinak může být také už pozdě, aby bylo toto šílenství ukončeno.

Několik nápadů, jak pomoci

 • Informujte veřejnost! Vydávejte články na blogu nebo v novinách.
 • Vyzvěte vaši vládu, aby učinila opatření k vyšetření - napište vašemu místnímu zvolenému zástupci a povzbuďte ostatní, aby dělali totéž!
 • Vyhlaste (mezi)národní den akce.
 • Věnujte se této záležitosti ve vašem volebním programu nebo manifestu.
 • Svolejte demonstraci proti smlouvě.
 • Zjistěte si právní možnosti, jak postupovat proti jednání nebo smlouvě ACTA, například u http://www.concourt.cz/clanek/internetcs ústavního soudu.
 • Přednášejte bezplatně o ACTA členům pirátských stran a veřejnosti.
 • Vytvořte a šiřte informační materiály a letáky veřejnosti a pirátům.
 • Informujte tolik lidí, kolik jen lze. Také zajistěte, aby se sdělovací prostředky nenechaly zmást termínem „Counterfeiting“ (padělání) v názvu ACTA. Jak zdůrazňuje europoslanec Christian Engström 9), ACTA je primárně zacílena na copyright. Větší část materiálu pojednává právě o něm než o padělání věcí a ochranných značek.
 • Protestujte proti tajnosti této dohody. Že patří ACTA mezi témata národní bezpečnosti spojených států? Ptejte se po motivaci k tajným jednáním, hlavně ve vaší zemi!
 • Požadujte transparentní místo jednání! Mexiko patří mezi nejzkorumpovanější země na světě a jednání o ACTA pouze celý proces dále zatemňují. Potřebujeme zemi s vyšším standardem transparentnosti, abychom rozhodli o budoucnosti sdílení souborů na Internetu. Například místo, kde sdělovací prostředky neslouží státu.

Pro všechny pirátské strany, které kandidují v místních volbách: Sdílejte tuto zprávu a využijte povyku, abyste zdůraznili a rozšířili informace o ACTA.

Se srdečným pozdravem,

členové mezinárodního pirátského hnutí, namátkou

Zástupci mezinárodního pirátského hnutí

 • David Xanatos, Rakousko
 • Germain Cabot, Belgie
 • Jurgen Rateau, Belgie
 • Bogomil Shopov, Bulharsko
 • Jake Daynes, Kanada
 • Scott Elcomb, Kanada
 • Mikulas Ferjencik, Česko
 • Florian Lauté, Francie
 • Laurent Le Besnerais, Francie
 • Denis Germain, Francie
 • Ralph Hinterleitner, Německo
 • Athos Gualazzi, Itálie
 • Marco Confalonieri, Itálie
 • Sven Clement, Lucembursko
 • Jerry Weyer, Lucembursko
 • Mario Arauz, Mexiko
 • Samir Allioui, Nizozemí
 • Cristian Bulumac, Rumunsko
 • Aleksandar Blagojević, Srbsko
 • Nicolas Sahlqvist, Švédsko
 • Patrick Mächler, Švýcarsko
 • Bethany Jolly, Spojené státy americké
 • Glen Kerbein, Spojené státy americké
 • Ryan Martin, Spojené státy americké
 • Andrew Norton, Spojené státy americké
 • Eric Carrara, Francie
 • Anthony Rondel, Francie

Další odkazy

© Piráti, 2022. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
zo/docs/acta.txt · Poslední úprava: 25.03.2010 07:07 autor: vilem marsik