• @tz has delete permissions
  • @cen_p has delete permissions
  • @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions

Volební systém musí zůstat poměrný

Většinový systém pro volby do Poslanecké sněmovny České republiky není v zájmu občanů a Piráti budou bojovat proti jeho zavedení. Úkolem Poslanecké sněmovny není být řečnickým kolbištěm populárních osobností, ale zákonodárným shromážděním zástupců lidu (tedy i jeho názorových menšin), aby zákony a normy vznikaly ve všeobecné a dlouhodobé shodě všech relevantních názorových proudů a z nich vyplývajících programů.

~~READMORE~~

Současný systém volby do sněmovny naopak Piráti považují za nedostatečně poměrný, znevýhodňující malé strany. Navrhují zejména odstranění pětiprocentní volební klauzule, nápravu nerovnosti hlasů plynoucí z různé velikosti volebních krajů a nespravedlivě nastaveného státního financování politických stran.

Nestabilní vlády v této zemi jsou způsobeny spíše neshodami a boji uvnitř stran než počtem koaličních stran. Při současné úrovni politické kultury považujeme za hazard posilovat pozici nejsilnějších stran. Naším vzorem by měly být spíše státy schopné konsensu a dlouhodobé koncepce (severoevropské země, Švýcarsko) než zkorumpované systémy dvou stran jako v USA. Ty beztak v zemích, kde jsou tradicí, čelí rozpadu pod vahou svých skandálů (Velká Británie, Španělsko, Francie, Řecko, Itálie…).

„Omezování počtu stran, které se mohou účastnit politické diskuze - ať už se tak děje institutem stran Národní fronty, smlouvy o vytvoření stabilního politického prostředí či jinak - vnímáme jako nebezpečný jev, který nás vrací do doby před rokem 1989. Tehdy byla možnost si vyzkoušet, k čemu vede chybějící pluralita názorů a jejich reprezentantů v politice“, říká Vojtěch Pikal, garant programového bodu Politické strany.
Garant programového bodu Přímá demokracie Ivo Vlasatý dodává: „Snahu o ještě větší váhu osobností ve volbě do Parlamentu nepovažuji za šťastnou. Nemám pocit, že jsme minule jako občané měli šťastnou ruku na Kalousky, Bárty, Nečase, Schwarzenbergy, Johny, Bendy, Bémy nebo třeba Šlégry, Hašky. Ani si nejsem jist, jestli Okamura, Sobotka, Babiš a jim podobní přinesou něco lepšího. Zatím se nám osobnostmi nepodařilo naplnit ani Senát. Se zájmem budu sledovat, která ze stran vznikající koalice se první ocitne v situaci, kdy by se po zavedení většinového systému do Sněmovny už nemusela vrátit. Na nepromyšlenost iniciativy ANO poukazuje i návrh zavést volbu dvoukolovou, což by už tak nízké volební účasti jistě nepomohlo.“

Naším zájmem je Parlament s rozvahou tvořící kvalitní zákony, nikoliv situace, kdy každá nová vláda hned boří celý ústavní systém. Stabilitu či „jednoduchou sestavitelnost“ vlády lze naopak podpořit jinými opatřeními, které prohloubí přímou demokracii i oddělení moci ve státě, například přímou volbou premiéra, zákazem souběhu funkce poslance a ministra nebo institutem konstruktivní nedůvěry.

Piráti považují změnu volebního systému, předloženou hnutím ANO, za neproveditelnou v rámci současné Ústavy a budou ostře proti ústavním změnám, jejichž jediným motivem je pohodlnější vládnutí stávající garnitury. Proti snaze velkých stran usnadňovat si přístup k moci bojujeme dlouhodobě, posledně jsme zasílali stížnost k NSS.

Kontakt

Ivo Vlasatý, garant programového bodu Přímá demokracie, ivo.vlasaty@pirati.cz

Bc. Vojtěch Pikal, garant programového bodu Politické strany a spolupředseda Pirátské internacionály, vojtech.pikal@pirati.cz

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.