• @tz has delete permissions
  • @cen_p has delete permissions
  • @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions

Stanovisko Pirátů k pokračujícím protestům proti KSČM v krajských radách

AntiKomuDemo Piráti respektují vůli voličů a výsledek voleb a stejně tak respektují občanské právo protestovat proti KSČM. Skutečný problém ohledně obsazení krajských orgánů spočívá v tom, že lidé je nemají žádnou možnost je odvolat. Pokud by byly v platnosti prvky přímé demokracie prosazované na základě Pirátského programu, mohly by pomoci vyřešit některé spory.

~~READMORE~~

Piráti prosazují svobodu názoru a posilování, nikoliv oslabování demokratických procesů. KSČM je podle zákonů ČR registrovanou politickou stranou. Lze této straně vyčítat dědictví KSČ, které nese, lze pochybovat o demokratičnosti smýšlení části členské základny a o schopnosti plnit vlastní program, lze ji věcně kritizovat za její politické kroky a podezření z podílu na korupčních praktikách. Je jistě oprávněné protestovat proti jmenování osob s minulostí v bezpečnostních složkách předlistopadového autoritářského režimu. Pro Piráty je však nepřijatelné, aby bylo popíráno právo voličů mít podíl na moci skrze volené zástupce pouze na základě odlišného názoru. Proto se Pirátská strana k protestům proti konkurenčním stranám nepřipojuje.

Kdyby již v minulosti byla uzákoněna odvolatelnost politiků, bylo by možné odvolat jak členy rady, tak celé zastupitelstvo kraje. Pouze tak by bylo možné závazně určit, zda se jedná pouze o požadavek hlasité menšiny podporované médii, nebo naopak názor většiny společnosti. Za současné situace tak politickou zodpovědnost za koalici s komunisty a její budoucnost nese ČSSD. Přesto Piráti respektují právo vyjádřit svůj názor a protestovat proti krokům volených zástupců a nikdy nebránili individuální účasti svých členů na demonstracích.

„Jako člověk odmítající totalitní sklony kterékoliv ideologie nemohu souhlasit s tím, jakým způsobem jsou u nás prosazovány a zneužívány protikomunistické postoje. Pokud jsou libovolně zaměňovány pojmy totalita, levice a komunismus a v protikladu k nim svoboda, demokracie, trh, pravice a kapitalismus, těžko se v demokratické diskusi dobereme uspokojivého výsledku. Dnes stačí pár výroků o levicovém puči a trocha mediální hysterie kolem ÚSTR a preference ODS, která se poslední tři roky vytrvale politicky i personálně zesměšňuje, opět rostou bez ohledu na to, že pokud se někomu daří uplatňovat vliv na vývoj ÚSTR, pak je to předsedkyně rady P. Šustrová, která stěží může být spojována s levicí, natož komunisty. Situaci kolem antikomunistických protestů sleduji již od začátku a na českobudějovicku, kde jsou nejsilnější, jsem doma. Zúčastnil jsem se i konference „Demokracie versus totalita v 21. století“ pořádané HzPD, kde diskutovali organizátor a podporovatelé protestů s jejich kritiky a s požadavky ani argumentací protestujících se nemohu ztotožnit,“ komentuje garant programu Pirátů v oblasti přímé demokracie.

Kontakt

Ivo Vlasatý, garant programového bodu Přímá demokracie, ivo.vlasaty@pirati.cz, 733 224 619

Foto: Václav Zouzalík CC BY 3.0

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.