• @tz has delete permissions
  • @cen_p has delete permissions
  • @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions

Stanovisko Pirátské strany k úniku korespondence premiéra Sobotky

Piráti považují každé narušení soukromí za negativní jev, proto nemohou souhlasit ani s průnikem do soukromí předsedy vlády Bohuslava Sobotky. Znepokojivé však jsou jak okolnosti, za kterých k tomu došlo, tak především obsah premiérovy korespondence. Z obsahu zveřejněných emailů vyplývá, že je značná část politických rozhodnutí uskutečňována na základě skrytých jednání. Závažná jsou také zjištění o přípravách na mediální manipulaci. Přizpůsobování se výstupům z průzkumů veřejného mínění nás, nejen u této politické strany, příliš nepřekvapuje. Autentičnost uniklých zpráv premiér Sobotka nevyvrátil.

~~READMORE~~

Ukázalo se, že premiér této země neovládá ani úplné základy bezpečnosti v prostředí internetu. V normálních firmách jsou zaměstnanci a management obvykle IT manažery poučeni o zásadách informační bezpečnosti v organizaci. Otázkou je, zda školení IT bezpečnosti na Úřadu vlády bylo, a zda na něm premiér nechyběl.

Za skandální Piráti považují fakt, že se takových chyb dopouští premiér, který je jako vládní činitel za bezpečnost informací zodpovědný. Premiér nesmí používat soukromý mail (navíc na freemailovém seznamu) pro pracovní účely, navíc musí jako veřejně činná osoba vědět, že po informacích z jeho soukromí je velká poptávka. Nedodržování pravidel informační bezpečnosti proto bylo nezodpovědným hazardem. Diletantský přístup k zabezpečení pracovních dokumentů ze strany premiéra i pracovníků Úřadu vlády trval zřejmě dlouhé měsíce. Je tedy nutné vyvodit odpovědnost příslušných odborných pracovníků.

Nezodpovězenou otázkou zůstává, zda by zabezpečení chodu Úřadu vlády a flagrantní porušení pravidel neměl řešit Národní bezpečnostní úřad, případně i Státní zastupitelství.

„Nejlepší obrana proti takovým prolomením je maximálně transparentní politika. Ve věcech soukromých má však i pan premiér Sobotka, byť je to osoba veřejně činná, právo na absolutní soukromí, stejně jako každý občan České republiky,“ shrnuje razantně Martin Šmída, předseda Pirátů v Olomouckém kraji, který celý případ analyzoval.

Ze zveřejněných zpráv Piráty zaujaly také informace o objednávání průzkumů veřejného mínění.

„O autenticitě průzkumů veřejného mínění převážně v politické branži nemá snad nikdo příliš velké iluze. Možností přímé i nepřímé manipulace je celá řada. Z uniklé Sobotkovy korespondence je však vidět, že v objednávání průzkumů existuje systém, jehož účelem je získání „příznivých“ výsledků,“ komentuje skupinu zveřejněných emailů Ivan Bartoš, vedoucí mediálního odboru Pirátů a s povzdechem dodává: „Blbý je, že se podle výsledků podobných průzkumů vybírají zástupci politických stran do předvolebních televizních superdebat, které pak výsledek voleb skutečně silně ovlivňují.“

Aféra s uniklými emaily jen ilustruje nízkou úroveň zvládání nových technologií. Pro Piráty to však není překvapení. Ochrana soukromí v podmínkách informační společnosti je jedním z klíčových bodů pirátského programu. Emaily jsou pouze jednou rizikovou komponentou, narušení soukromí osob hrozí i v jiných oblastech.

Kontakt

PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D., ivan.bartos@pirati.cz, 603 415 378 - vedoucí mediálního odboru Pirátů

Martin Smida, martin.smida@pirati.cz - předseda Pirátů v Olomouckém kraji

Zdroj koláže http://brnensky.denik.cz

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.