• @Registrovani priznivci má oprávnění číst
  • @Republikove predsednictvo má oprávnění mazat
  • @Celostatni forum má oprávnění číst
  • @TZ má oprávnění mazat
  • @ALL má oprávnění číst
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Stanovisko k otázce existence svěřenského fondu v novém občanském zákoníku

Od 1. ledna 2014 je možné zakládat tzv. svěřenské fondy, se kterými přichází - poprvé v české právní historii - nový občanský zákoník. Česká pirátská strana patří v Česku mezi úplně první politické subjekty, které se začaly zasazovat o transparentní organizaci všech právnických osob, na jejichž dohledu má veřejnost zájem (tj. zejména příjemci veřejných prostředků). V tomto duchu Piráti zdůrazňují zásadu, že reálné údaje o všech velkých majetcích (včetně pozemků a staveb v katastru nemovitostí nebo společníků společností ve veřejných rejstřících) mají být v principu snadno dohledatelné. Z toho důvodu vítali s nadšením zákon č. 134/2013 Sb., jímž se minulý rok zrušily anonymní akcie, které představovaly nástroj zatajení skutečného majetku fyzických i právnických osob.

Zavedení svěřenských fondů, které umožňují vyčlenění části majetku do státem nekontrolovaného, nedohledatelného soukromého fondu, je podle Pirátů velkým krokem zpět. Pochybně nabytý majetek tak lze snadno skrýt a tím zamést stopy pro orgány činné v trestním řízení. Majetek nikoho, jak je svěřenský fond často označován, nemá podle Pirátů v českém právním prostředí (na rozdíl od prostředí anglosaského, kde má svou tradici) místo.

Proto se Piráti rozhodli zúčastnit připomínkového řízení k návrhu, který projednává tzv. „pracovní skupina ke svěřenským fondům“ Komise pro aplikaci nové civilní legislativy Ministerstva spravedlnosti ČR. Návrh, pocházející z iniciativy pirátského senátora Libora Michálka, polemizuje, jestli by se svěřenské fondy neměly z občanského zákoníku vypustit nebo alespoň upravit tak, aby nevytvářely prostor pro kriminální aktivity. Stanovisko České pirátské strany, v němž se shrnují nejdůležitější argumenty pro zrušení institutu svěřenského fondu a jehož součástí je i návrh zákona na jejich zrušení, bude pracovní skupině ke svěřenským fondům předložen na její schůzi v úterý 20. května 2014.

Kontakt

Martin Madej, garant programového bodu Právní stát, martin.madej@pirati.cz

Dokumenty ke stažení

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.