• @tz has delete permissions
  • @cen_p has delete permissions
  • @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions
  • lukas_novy has no permissions

Postoj Pirátské strany k problematice těžby zlata v ČR

Zlatý důl by Calistemon Udělování souhlasu s těžbou proti vůli místních lidí považujeme za nedemokratické. V konečném důsledku jsou to totiž právě místní lidé, kteří díky těžbě získají práci nebo budou trpět zdravotními riziky či zhoršením životních podmínek.

~~READMORE~~

Nechceme dogmatickým přístupem zcela znemožnili těžbu surovin na českém území. Není ale možné nadále tolerovat, aby stát prodával suroviny soukromým společnostem hluboko pod jejich tržní cenou. Pokud by k těžbě dojít mělo, hodláme ji přiměřeně zpoplatnit, což je ostatně i součástí aktuálního Pirátského volebního programu.

Obecně bychom rádi zpřísnili posuzování způsobilosti těžebních technologií. Na průmyslové využívání krajiny totiž není možné pohlížet pouze z ekonomického hlediska. Vždy je třeba zvážit dopady na zdraví obyvatel, místní ekosystémy a v neposlední řadě i celkový ráz krajiny. To není možné bez zapojení nezávislých odborníků, popřípadě ekologických iniciativ. Celý proces by proto měl probíhat transparentně, a v kontroverznějších případech by měl být zakončen celostátním referendem.

Už nějakou dobu se říká, že příští války se nebudou vést o ropu, jako v současnosti, ani o zlato, jako v minulosti. Budoucí války se povedou o vodu. A proto je především potřeba chránit spodní vody a zdroje vody obecně. Voda je naše zlato a s plným vědomím tohoto faktu bychom měli v budoucnu přistupovat jak k vodě, tak ke zlatu.

Piráti se také vymezují proti chemickému způsobu těžby, v tomto případě zejména založené na využití kyanidů, který je velkou zátěží pro přírodu. Pokud by k něčemu takovému teoreticky mělo dojít, je třeba na toto téma rozpoutat celospolečenskou diskusi, samozřejmě s důrazem na hlas odborné veřejnosti. Jsme toho názoru, že tato metoda je příkladem natolik kontroverzní technologie, že její použití by mělo být schváleno referendem.

Kontakt

Mgr. et Mgr. Jakub Michálek, místopředseda Pirátů, jakub.michalek@pirati.cz, 775 978 550

© Piráti, 2020. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.