• @tz has delete permissions
  • @cen_p has delete permissions
  • @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions

Piráti nesouhlasí s přijetím směrnice Evropské komise ohledně genderových kvót pro obsazování dozorčích rad evropských firem.

Osobní kvality daného uchazeče by měly být prioritou. Pohlaví je danost, kterou uchazeč nemá možnost ovlivnit.

Vláda České republiky dne 2.12.2015 těsnou většinou odsouhlasila směrnici Evropské komise, která sice nedirektivně, ale přesto naznačuje, že má být při výběru členů do dozorčích rad největších Evropských firem (v ČR se toto opatření případně dotkne šesti podniků) brán zřetel na pohlaví kandidáta, což Česká pirátská strana přímo ve svém programu jednoznačně odsuzuje.

~~READMORE~~

Návrh byl ve své finální podobě eurokomisařkou Věrou Jourovou (ANO) upraven tak, že z něj byla odstraněna každá zmínka o konkrétních číslech; přesto ale v současné podobě doporučuje, aby byl při zhruba shodných kvalitách dvou či více uchazečů brán zřetel na jejich pohlaví v kontextu stávajícího genderového zastoupení v dané dozorčí radě.

Dle názoru Pirátů se jedná o zcela bezdůvodné zvýhodňování uchazeče o členství v dozorčí radě na základě pohlaví a narušení rovných příležitostí v podnikání. Piráti tak s dnešním krokem vlády rozhodně nemohou souhlasit.

„Jsme přesvědčeni, že každý zásah tohoto typu v prvé řadě degraduje osobní kvality daného uchazeče a namísto toho nově bere v potaz jeho pohlaví, což je danost, kterou uchazeč nemá možnost ovlivnit.“ vysvětluje postoj Pirátů Michal Gill, garant programového bodu Rovnoprávnost.
„Kdyby Evropská komise přišla se stejným návrhem na vyváženější zastoupení jednotlivých etnik v dozorčích radách v dané zemi, šlo by o očividný rasismus. Skutečně netušíme, proč má většina členů vlády za ANO a ČSSD pocit, že stejné řešení na základě pohlaví je v pořádku.“ dodává Gill.

Výsledky jednání vlády

Kontakt

Bc. Michal Gill, michal.gill@pirati.cz - garant programového bodu Rovnoprávnost

Související odkazy

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.